Trích tài khoản để truy nộp bảo hiểm xã hội

Cập nhật lúc 21:52, Thứ Sáu, 04/11/2011 (GMT+7)

Một số bạn đọc hỏi: Việc trích tiền từ tài khoản của người sử dụng lao động (SDLĐ) để nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng… được thực hiện như thế nào? Ai có thẩm quyền áp dụng biện pháp này?

Theo Điều 51 Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13-8-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người SDLĐ không tự nguyện truy nộp hoặc đã truy nộp nhưng chưa đủ số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh của số tiền chưa đóng, chậm  đóng đó vào quỹ BHXH, quỹ BH thất nghiệp thì người có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc trích tiền từ tài khoản tiền gởi của người SDLĐ để nộp số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh của số tiền chưa đóng, chậm đóng đó vào quỹ BHXH, quỹ BH thất nghiệp.

Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp trên là: Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TBXH); Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH.

Ban CTBĐ

 

.
.
;
.
.