Viên chức khác công chức như thế nào?

Cập nhật lúc 22:44, Chủ Nhật, 11/12/2011 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Kim Hiệp.
Ông Nguyễn Kim Hiệp.

Ngày 1-1-2012, Luật Viên chức sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Viên chức có nhiều quy định mới, cho thấy việc quản lý viên chức thoáng hơn. Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Kim Hiệp đã trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về những vấn đề bạn đọc nêu.

Ông Nguyễn Kim Hiệp, Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 3.238 công chức cấp tỉnh - huyện, trong khi đó có đến 41.664 viên chức. Luật Viên chức ra đời đã tách biệt rõ ràng giữa khái niệm viên chức và công chức. Theo đó, đặc điểm nghề nghiệp của viên chức là không mang tính quyền lực công mà chủ yếu là mang tính chuyên môn, nghiệp vụ.        

* Phóng viên: Xin ông cho biết về những điểm khác nhau cơ bản giữa công chức và viên chức?

- Ông Nguyễn Kim Hiệp: Luật Viên chức quy định,  viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) như các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao…; theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị SNCL. Trong khi đó, công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách (trừ công chức lãnh đạo đơn vị SNCL). 

Về tuyển dụng: theo Luật Viên chức, hình thức tuyển dụng viên chức là thi tuyển hoặc xét tuyển, do người đứng đầu đơn vị SNCL được giao quyền tự chủ thực hiện (hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý thực hiện hoặc theo phân cấp) và căn cứ tuyển dụng dựa vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền lương của đơn vị SNCL. Trong khi đó, theo Luật Cán bộ, công chức, hình thức tuyển dụng công chức là thi tuyển (trừ trường hợp người có đủ điều kiện về sức khỏe, văn bằng, độ tuổi…; cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển) do UBND tỉnh tuyển hoặc phân cấp thực hiện và căn cứ tuyển dụng dựa vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. 

* Theo Luật Viên chức thì viên chức có những quyền lợi gì, thưa ông?

- Theo Luật Viên chức, viên chức được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị SNCL. Ngoài ra, viên chức còn được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc; được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm (nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị SNCL); được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư; khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; sau khi viên chức được hưởng chế độ hưu trí, người hưởng chế độ hưu trí vẫn có thể được đơn vị SNCL ký hợp đồng vụ, việc khi đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng.

Theo Luật Viên chức, giáo viên là viên chức. Trong ảnh: Giáo viên coi thi tại kỳ thi tuyển công chức năm 2011.  Ảnh: N.THƯ
Theo Luật Viên chức, giáo viên là viên chức. Trong ảnh: Giáo viên coi thi tại kỳ thi tuyển công chức năm 2011. Ảnh: N.THƯ

*  Được biết, một trong những điểm đáng chú ý của Luật Viên chức là quy định chuyển đổi từ viên chức trở thành công chức, ông có thể cho biết rõ hơn về quy định này?

- Viên chức có thời gian làm việc 5 năm trở lên tại đơn vị SNCL được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; viên chức được tiếp nhận, bổ sung vào vị trí làm việc được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng; viên chức chuyển sang cán bộ, công chức hoặc ngược lại đều được bảo đảm có quyền lợi về chế độ, chính sách.

* Ông có thể cho biết rõ hơn về nội dung quản lý đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2003 sau khi thực hiện Luật Viên chức có gì khác so với trước đây?

- Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2003 có quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Viên chức tuyển dụng sau ngày 1-7-2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết theo quy định của Luật này.

* Xin cảm ơn ông.

Ngọc Thư (thực hiện)

 

 

.
.
;
.
.