Trả lời phản ảnh của cử tri phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa)

Cập nhật lúc 22:10, Chủ Nhật, 06/10/2013 (GMT+7)

Cử tri phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phản ảnh: Nhà máy xử lý rác thải của Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh ở phường Trảng Dài gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Tình trạng này diễn ra đã lâu, đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, sớm di dời hoặc đóng cửa nhà máy này. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường trả lời như sau:

Ngày 28-12-2012, UBND tỉnh đã có Văn bản số 10519/UBND-CNN về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiêm môi trường của Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh. Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Tài nguyên - môi trường tiến hành kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần việc thực hiện khắc phục ô  nhiễm; đồng thời giám sát kế hoạch di dời của Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh. Theo kết quả kiểm tra ngày 17-7-2013, Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh tiếp nhận lượng rác sinh hoạt để làm phân vi sinh vượt công suất đã được UBND tỉnh cho phép (250 tấn rác/ngày đêm). Công ty chưa xử lý dứt điểm lượng rác ủ ngoài trời; chưa thu gom triệt để lượng nước rỉ rác về hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp nên một phần nước thải chảy vào tuyến thoát nước mưa. Kết quả kiểm tra cho thấy 5/7 chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép... Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên - môi trường đề xuất biện pháp xử lý sau đây: Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh phải nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo số 10519/UBND-CNN của UBND tỉnh. Ngoài ra, từ ngày 5-8-2013, công ty chỉ được tiếp nhận lượng rác thải sinh hoạt tối đa 200 tấn/ngày đêm để có khả năng xử lý dứt điểm lượng rác ủ ngoài trời. Công ty phải có biện pháp nhằm đảm bảo khi trời mưa, nước mưa không cuốn theo chất bẩn chảy vào hệ thống thoát nước mưa. Trường hợp công ty cố tình không khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến việc phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai hạn chế hoặc ngưng chuyển giao rác sinh hoạt cho công ty.

   Ban CTBĐ

 

.
.
;
.
.