Người tự nguyện thôi việc sẽ được giải quyết chế độ phù hợp

Cập nhật lúc 08:48, Thứ Hai, 16/07/2018 (GMT+7)
ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ.
ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động thôi việc theo nguyện vọng.

Trả lời thắc mắc của cử tri liên quan đến nội dung Nghị quyết trên, ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết những trường hợp tự nguyện thôi việc do yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy sẽ được quan tâm giải quyết chế độ hỗ trợ phù hợp.

* Thưa ông, theo nghị quyết thì đối tượng nào nằm trong diện khuyến khích thôi việc tự nguyện?

- Thời gian qua, tỉnh đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, thống nhất và thực hiện có hiệu quả chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC). Việc tinh giản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ cấu lại tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Do đó, dự thảo nghị quyết được đề xuất là rất kịp thời, hợp lý và cấp thiết, nhằm mục đích tạo cơ sở, điều kiện để thực hiện hiệu quả việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Theo tinh thần Nghị quyết về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng, từ nay đến cuối 2021, số CB, CC, VC, NLĐ biên chế cần tinh giản từ tỉnh xuống cơ sở là 5.462 người. Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho số đối tượng này là 648 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng được khuyến khích thôi việc tự nguyện tập trung vào CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến xã. Đặc biệt, trong nghị quyết còn có đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố), phó trưởng công an xã, phó chỉ huy quân sự cấp xã, công an viên xã, dân quân thường trực cấp xã thuộc các xã dự kiến phải sáp nhập, hợp nhất theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ-TW, do các đối tượng này không được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

* Những CB, CC, VC, người lao động tự nguyện thôi việc sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa ông?

- Nhằm động viên và tạo điều kiện bảo đảm ổn định cuộc sống cho những CB, CC, VC người lao động tự nguyện thôi việc theo yêu cầu, tùy theo đơn vị công tác, vị trí công việc, tuổi đời, thâm niên công tác, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội… của người thôi việc mà tỉnh sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau, như 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội hoặc 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác còn lại trước khi nghỉ hưu...

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX (ảnh minh họa).
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX (ảnh minh họa).

Việc hỗ trợ dựa trên nguyên tắc đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng; đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích và phù hợp với quá trình công tác, cống hiến của các nhóm đối tượng. Trong đó, có xem xét hỗ trợ tìm việc làm, ổn định cuộc sống đối với những đối tượng có thời gian công tác ít và tạo điều kiện cho những đối tượng sắp đến tuổi nghỉ hưu thôi việc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.

 Ngoài ra, CB, CC, VC, người lao động thuộc đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết lần này vẫn được hưởng các chế độ, chính sách trợ cấp, hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng khác theo quy định pháp luật hiện hành.

* Có ý kiến cho rằng hiện trong bộ máy nhà nước còn không ít CB, CC, VC năng lực hạn chế, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu phấn đấu trong công việc…tại sao tỉnh không mạnh dạn “thanh lọc” để vừa tinh gọn bộ máy, vừa đỡ tốn kém kinh phí hỗ trợ?

- Đây là một đề xuất hay. Tuy nhiên, đó không phải là đối tượng áp dụng của nghị quyết này, do các đối tượng có năng lực yếu kém, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu phấn đấu trong công việc thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiến hành xem xét, đánh giá, xử lý kỷ luật. Còn đối tượng của nghị quyết lần này tập trung hỗ trợ những trường hợp không còn vị trí việc làm và những trường hợp tự nguyện xin thôi việc do yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo tỷ lệ cắt giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương.

-Xin cám ơn ông.  

Phương Liễu (thực hiện)

 

 

 

.
.
;
.
.