UBND TX.Long Khánh trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Viết Văn

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)

UBND TX.Long Khánh trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Viết Văn (ngụ xã Bảo Quang), nội dung: “Tôi có 1 thửa đất số tờ 50, thửa 94 tại xã Bảo Quang, thuộc quy hoạch đất ở. Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư 1/2 thửa đất (870m2) để tách thửa chuyển nhượng cho người khác có được không, thủ tục như thế nào”, như sau:

Căn cứ Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 22-12-2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, TX.Long Khánh thì thửa đất của ông Văn có một phần nằm trong quy hoạch đất ở, một phần nằm trong quy hoạch đất giao thông.

Để có cơ sở hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND, cần phải có đầy đủ thông tin về thửa đất như: số tờ, số thửa, vị trí, khoảng cách dự kiến tách thửa, chuyển mục đích. Tuy nhiên thông tin của ông Văn gửi đến chưa đầy đủ, do đó chưa có cơ sở hướng dẫn thủ tục cho ông. Đề nghị ông mang các giấy tờ về đất đai có liên quan, liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bảo Quang hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.                                      

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.