Giải đáp thắc mắc về chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật lúc 20:31, Chủ Nhật, 10/10/2021 (GMT+7)

Thời gian qua, Báo Đồng Nai nhận được một số thắc mắc của bạn đọc liên quan đến đối tượng, điều kiện, phương thức nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phạm Minh Thành về nội dung này.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành

* Thưa ông, đối tượng nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP từ Quỹ BHTN được quy định ra sao? NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động có thuộc diện được nhận hỗ trợ hay không?

- Đối tượng được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm: người hưởng lương hưu hằng tháng. Dự ước trên toàn tỉnh có khoảng 760 ngàn NLĐ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ, với số tiền gần 1,9 ngàn tỷ đồng.

Về đối tượng được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN là người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm năm 2013 (không bao gồm: các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021. Dự ước có khoảng 9,5 ngàn đơn vị trên địa bàn tỉnh được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN, với số tiền khoảng 653 tỷ đồng.

* NLĐ đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” có được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN không, thưa ông?

- Đối với NLĐ đang tham gia BHTN thuộc đối tượng được hỗ trợ như đã nêu ở trên nếu đang thực hiện “3 tại chỗ” đồng nghĩa với việc vẫn đang hưởng lương và được đóng các loại BHXH, trong đó có BHTN. Do đó, đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ.

* Trường hợp NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP nữa không?

- Chính sách hỗ trợ tại 2 nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116/NQ-CP không quy định về việc NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Do đó, nếu NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đối tượng nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả hai.

Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn: BHXH Đồng Nai
Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn: BHXH Đồng Nai

* Những người đã nghỉ việc, đã chấm dứt hợp đồng lao động (không còn làm việc ở doanh nghiệp hoặc đang ở quê) sẽ nhận tiền hỗ trợ bằng cách nào?

- Trong trường hợp nêu trên, NLĐ có thể nộp hồ sơ theo các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi mình có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Việc giải quyết tiền hỗ trợ đối với những người đang làm việc tại doanh nghiệp được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20-10-2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10-11-2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Xin cảm ơn ông!

Kim Liễu (thực hiện)

.
.
;
.
.