Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV là 12%

Cập nhật lúc 08:51, Thứ Năm, 03/12/2009 (GMT+7)

Bạn Phạm Trung Thành (huyện Cẩm Mỹ) hỏi: Theo Luật BHYT, các trường có học sinh tham gia BHYT có được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu như trước đây không? Cách tính trích như thế nào?

 

Trả lời:

 

Tại điều 20 Thông tư liên tịch số 09 ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đã có hướng dẫn về vấn đề này. Cụ thể:

 

1. Quỹ KCB của HSSV được xác định dựa trên tổng số HSSV của trường tham gia BHYT (kể cả số HSSV tham gia BHYT theo đối tượng khác) và mức đóng BHYT quy định tại điểm đ khoản 2 điều 3 và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP.

 

2.  Căn cứ quỹ KCB được xác định tại khoản 1 điều này, BHXH trích 12% chuyển cho nhà trường để thực hiện CSSK ban đầu cho HSSV tại trường và tổng hợp số kinh phí này vào quyết toán chi phí KCB BHYT của tỉnh.

 

3. Nhà trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện việc CSSK ban đầu cho HSSV theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8-3-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.