Bình quân tiền lương đóng BHXH

Cập nhật lúc 20:47, Thứ Sáu, 22/01/2010 (GMT+7)

Bạn Hoàng Dũng (H.Xuân Lộc) hỏi: Có phải những người tham gia BHXH từ khi có Luật BHXH sau này khi tính chế độ sẽ tính theo mức bình quân 10 năm cuối?

 

Trả lời:

Điều 60 Luật BHXH đã quy định mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với NLĐ tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH có hiệu lực. Theo đó:

1. NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của mười năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng LĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

3. NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng  LĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXB của chung các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 điều này. 

Ban Bạn Đọc

 

.
.
;
.
.