Thời hiệu và thời hạn khiếu nại là gì?

Cập nhật lúc 08:07, Thứ Hai, 24/05/2010 (GMT+7)

Trong khiếu nại có thuật ngữ về thời hiệu và thời hạn khiếu nại. Vậy, thời hiệu là gì? Thời hạn khiếu nại tiếp như thế nào? Tại sao lại phải quy định về thời hiệu, thời hạn khiếu nại? Vấn đề này không ít người khiếu nại vi phạm.

 

Hiểu theo nghĩa thông thường, thời hiệu khiếu nại là khoảng thời gian mà các quy định quyền khiếu nại về một vụ việc có hiệu lực áp dụng kể từ khi vụ việc đó phát sinh. Theo quy định tại điều 31 của Luật Khiếu nại - tố cáo, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong khoảng thời gian đó, người khiếu nại có khiếu nại hay không, nếu quá thời gian đó sẽ không còn quyền khiếu nại.

 

Như vậy, thời hiệu khiếu nại được hiểu là khoảng thời gian cần thiết đặt ra đối với người khiếu nại kể từ khi nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính mà tự mình quyết định việc có thực hiện quyền khiếu nại hay không. Nếu quá thời hiệu 90 ngày như luật quy định thì người khiếu nại không còn có quyền khiếu nại nữa.

 

Về thời hạn khiếu nại tiếp, theo quy định tại điều 39, điều 46 của Luật Khiếu nại - tố cáo thì thời hạn khiếu nại tiếp là 30 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được cơ quan chức năng giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết mà người khiếu nại không đồng ý.

 

Việc quy định thời hiệu, thời hạn khiếu nại tiếp có ý nghĩa bảo đảm tính liên tục, ổn định của nền hành chính, bảo đảm cho việc giải quyết khiếu nại được nhanh chóng, có hiệu quả hơn.

 

Nếu như pháp luật không có quy định về thời hạn thời hiệu thì có thể dẫn đến trường hợp khiếu nại về một vụ việc phát sinh từ nhiều năm trước, các quyết định hành chính, hành vi hành chính đã được thực hiện, hiệu quả của nó và các vấn đề có liên quan đã có nhiều biến đổi dẫn đến việc giải quyết sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hoạt động quản lý hành chính đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời. Do vậy, việc khiếu nại hay khiếu nại tiếp chỉ có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Nếu để quá thời gian đó mà không có lý do chính đáng thì người khiếu nại không được quyền khiếu nại nữa. Khoản 4 điều 32 của Luật Khiếu nại - tố cáo và Nghị đinh số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ đều quy định người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định. Nếu thời hiệu, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết thì khiếu nại đó sẽ không được thụ lý để giải quyết.

 

.
.
;
.
.