Trao đổi thêm về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Cập nhật lúc 21:16, Thứ Sáu, 03/06/2011 (GMT+7)

Vấn đề xác định trình độ lý luận chính trị (LLCT) đối với cán bộ, đảng viên từ lâu luôn nhận được sự quan tâm, thắc mắc của cán bộ, đảng viên. Đích thân Vụ trưởng Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương cũng đã trả lời về việc này trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28-4-2011. Ngày 24-5-2011, Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai về vấn đề này. Nội dung bài phỏng vấn đã giúp mọi người hiểu rõ quy định, quy trình xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Ông Lê Hồng Sơn cho biết: "Các trường hợp đã được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, thì không tiến hành xác định lại. Riêng các trường hợp không có giấy tờ gì xác nhận trình độ LLCT thì vẫn phải làm thủ tục để các cơ sở đào tạo LLCT cấp giấy xác nhận".

 

Các cán bộ, đảng viên tham gia lớp học Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: N.THƯ

Theo Quy định số 12- QĐ/TC- TTVHTW ngày 9-1-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) không có quy định cấp giấy xác nhận trình độ LLCT mà chỉ căn cứ vào văn bằng tốt nghiệp, các cơ quan quản lý cán bộ, công chức công nhận trình độ LLCT cho cán bộ, công chức. Đến ngày 16-9-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định 256- QĐ/TW "về việc xác định trình độ lý luận chính trị" thay thế Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH. Tại điều 5 của Quy định 256 ghi rõ: "Quy định này thay thế các quy định trước đây có liên quan đến xác định trình độ lý luận chính trị và được thực hiện kể từ ngày ký". Qua thực tế triển khai Quy định 256- QĐ/TW, nhiều địa phương lúng túng và chưa triển khai được nên đã kiến nghị Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương) cần có văn bản hướng dẫn chi tiết. Ngày 11-11-2010, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn 9137- CV/BTCTW trả lời thực hiện đúng theo Quy định 256 và không cần phải có văn bản hướng dẫn. Tại điểm 3 của Công văn này quy định "Các cơ quan, đơn vị không áp dụng Quy định số 12-QĐ/TC-TTVHTW vào việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức kể từ ngày 16-9-2009". Như vậy, có thể hiểu các trường hợp đã xác định trình độ LLCT trước ngày có Quy định 256 - tức theo Quy định số 12 thì không phải xác định lại.

 

Ông Lê Hồng Sơn cũng cho biết: "Đến nay, Trường Chính trị chưa cấp giấy xác nhận trình độ LLCT cho ai vì chưa có văn bản hướng dẫn" và thông báo ngày 15-3-2011, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mới có văn bản hướng dẫn. Thực ra, trước đó đã có một số đơn vị gửi danh sách cán bộ, đảng viên để Trường Chính trị tỉnh xét cấp giấy chứng nhận trình độ Trung cấp LLCT, nhưng qua xem xét đối chiếu theo nguyên tắc xác định của 256 là "lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng làm chuẩn" nên Trường Chính trị không cấp giấy xác nhận tương đương Trung cấp LLCT cho ai, vì theo đó không ai đủ điều kiện. Các trường hợp học ở các trường ngoài hầu như các môn học không trùng với các môn học trong hệ thống trường Đảng, có thể thừa số tiết ở môn này, song lại thiếu số tiết ở môn khác.

 

Ngày 15-3-2011, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có Hướng dẫn 03/HD-HVCT-HCQG: "Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)". Ngay sau đó, ngày 24-3-2011, Trường Chính trị tỉnh đã có văn bản số 92/CV-TCT gửi các đơn vị để triển khai thực hiện. Tuy vậy, Hướng dẫn 03 quy định: "Chương trình lý luận chính trị mà cán bộ, đảng viên đã học được tính tương đương khi có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 số môn học của Chương trình Trung cấp lý luận chính trị". Theo hướng dẫn này, việc xác định trình độ lý luận chính trị cũng sẽ khó khăn và cũng không có hoặc ít người hội đủ điều kiện để được xác nhận. Đơn cử, chương trình Trung cấp LLCT hiện nay của Trường Chính trị tỉnh quy định số tiết các môn học như sau: Triết học: 122 tiết, Kinh tế - chính trị: 262 tiết, Nhà nước và pháp luật, Quản lý hành chính: 394 tiết, Công tác dân vận: 106 tiết, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Chính trị học: 142 tiết. Ngoài ra còn có các môn học mà các trường ngoài hệ thống trường Đảng không đào tạo. Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp khoa xã hội các trường ngoài hệ thống trường Đảng thường chỉ học: Triết học: 75 tiết, Kinh tế - chính trị: 75 tiết, Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 tiết (Khoa Ngữ Văn). Một ngành như ngành Kinh tế - chính trị của Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, sinh viên cũng chỉ học 255 tiết Kinh tế - chính trị, 75 tiết Triết học, 60 tiết Chủ nghĩa xã hội khoa học... Một sinh viên tốt nghiệp ngành Triết học của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh cũng chỉ học 105 tiết Kinh tế - chính trị...

 

Như vậy, có thể dự báo trước việc xác định trình độ LLCT vẫn gặp khó khăn nếu không có hướng tháo gỡ khả thi.

Vũ Trung Kiên

 

 

.
.
;
.
.