Làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc
Làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc
(ĐN) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo“.
.
.
.
.
.
.
.