Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Đảm bảo kết quả thực chất, không qua loa, chiếu lệ

Cập nhật lúc 05:52, Thứ Hai, 10/09/2012 (GMT+7)

Hôm nay 10-9, Ban TVTU Đồng Nai tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban TVTU. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh thời gian qua thuộc thẩm quyền và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, nhất là những vấn đề trọng tâm, cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu.

Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào tháng 6-2012.
Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào tháng 6-2012.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay, tinh thần kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban TVTU lần này là nghiêm túc, thẳng thắn, chu đáo, chặt chẽ, khoa học; làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, qua loa, chiếu lệ; kiểm điểm tự phê bình và phê bình là để làm gương cho cấp dưới…

* Chuẩn bị chặt chẽ

Căn cứ Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; ngay từ tháng 5-2012, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 69-KH-TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)và Kế hoạch số 71-KH/TU về việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên các cấp theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng thời, làm cơ sở cho việc chuẩn bị kiểm điểm cá nhân Ban TVTU, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 81 về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình các đồng chí Ủy viên Ban TVTU theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và chuẩn bị cho việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban TVTU đã thành lập bộ phận thường trực của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gồm 6 đồng chí, trong đó Trưởng Bộ phận thường trực là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân có liên quan để chuẩn bị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban TVTU được Ban TVTU chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Ban TVTU đã xây dựng đề cương kiểm điểm của tập thể và đề cương tự phê bình kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban TVTU trước khi lấy ý kiến các tổ chức và cá nhân theo quy định.

Tổ giúp việc Bộ phận thường trực của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ở các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tính đến hết tháng 8-2012 đã có 16/17 Đảng ủy trực thuộc đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng bộ. Qua nghiên cứu kế hoạch của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh cho thấy, cơ bản đảm bảo yêu cầu, đánh giá được thực trạng của Đảng bộ đồng thời đề ra được giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể.

Cũng theo Tổ giúp việc Bộ phận thường trực của Tỉnh ủy, đến nay đã có 9 đơn vị thuộc các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các sở, ban, ngành xây dựng và đang triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Về tình hình xây dựng đề cương kiểm điểm và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, hiện đã có 6/17 Đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng được đề cương kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban thường vụ cấp ủy theo đúng tinh thần của Ban TVTU và Bộ phận thường trực của Tỉnh ủy. 15 đơn vị thuộc các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các sở, ban, ngành tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đơn vị gửi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

* Đảm bảo khoa học, nghiêm túc

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, cho biết, do phải chờ các hướng dẫn của Trung ương nên thời gian Ban TVTU kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chậm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, các bước và quy trình thực hiện vẫn đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc. Theo đó, do đợt sinh hoạt chính trị này tập trung vào Ban TVTU và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU-tập thể và các cá nhân lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh nên đề cương kiểm điểm của tập thể Ban TVTU được Ban thường vụ và Bộ phận thường trực thảo luận qua 5 lần và được điều chỉnh, bổ sung nội dung vào dự thảo trước khi gửi lấy ý kiến đóng góp.

Ngày 7-8-2012, Ban TVTU đã ban hành các văn bản (kèm theo đề cương kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban TVTU) gửi lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân. Nội dung các văn bản gửi lấy ý kiến góp ý thể hiện rõ mục đích, yêu cầu của việc góp ý kiến đối với tập thể và cá nhân Ban TVTU. Riêng đối với các cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các sở, ban, ngành tỉnh, Tổ giúp việc nghiên cứu kỹ đề cương kiểm điểm và lấy ý kiến để kịp thời có yêu cầu điều chỉnh đối với những đơn vị thực hiện không đúng quy định.

Cũng theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng của tập thể Ban TVTU. Do đó, việc tổ chức kiểm điểm được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo kết quả thực chất. Mục đích của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình này là để tập thể Ban TVTU và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU “tắm rửa” một cách nghiêm túc để thấy được những ưu, khuyết điểm của mình, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban TVTU trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực, đời sống trên địa bàn tỉnh; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra.

* Ông Nguyễn Hạnh, 65 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ 5, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa): Không che giấu khuyết điểm

Theo tôi,  khi các cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên là người có chức, có quyền tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 cần làm rõ tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc. Cần nghiêm túc, trung thực trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không được che giấu khuyết điểm và những yếu kém của mình, bởi “quan” làm việc gì đúng - sai dân đều biết hết, chỗ nào cũng có tai mắt của dân dõi theo những việc làm của cán bộ.

Cán bộ từ nhân dân mà ra, nước có mạnh, vững bền cũng là do dân. Có dân thì mới có cán bộ. Song, một thực trạng hiện nay là người có chức có quyền không chịu lắng nghe dân nói, hoặc nghe xong rồi bỏ đó. Hiện nay, việc thực hiện quy chế dân chủ đã được triển khai sâu rộng, thực hiện việc làm này, hàng năm các cơ quan dân cử đều đã tiến hành nhiều lần tiếp xúc cử tri để lắng nghe dân nói, nhưng xem ra các kỳ tiếp xúc này còn mang tính hình thức, bởi hầu hết các ý kiến của dân nêu ra không được giải quyết hoặc giải quyết chưa đến nơi đến chốn, làm cho dân cứ phải kiến nghị đi, kiến nghị lại. Tình trạng này nếu để kéo dài, việc tiếp xúc cử tri sẽ không còn tác dụng gì.

* Ông Lâm Hữu Dật, 65 năm tuổi Đảng, ngụ tại KP7, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa): Kiểm điểm đến đâu, quy rõ trách nhiệm đến đó

Nghị quyết Trung ương 4 ban hành được nhân dân đón nhận một cách trân trọng. Bản thân tôi, từ khi Nghị quyết Trung ương 4 được ra đời, tôi đã sưu tầm, photo tất cả những bài báo viết về nội dung này để đọc, nghiên cứu và phát tặng những người quan tâm tìm hiểu về nghị quyết. Những nội dung được đề cập trong nghị quyết đều rất hay, sâu sắc và có ý nghĩa đến công tác xây dựng Đảng hiện nay của đất nước ta. Cho nên, tôi hy vọng tới đây Ban TVTU, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, các Tỉnh ủy viên, cấp ủy, cán bộ đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm theo đúng các nội dung đề ra của Nghị quyết Trung ương 4. Đừng làm hời hợt, né tránh, có như vậy thì việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 mới đạt kết quả. Trong đó, phải nghiêm túc kiểm điểm việc tham nhũng, thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ có chức, có quyền... Tất cả phải được nói cho rõ, chỉ rõ, không giấu giếm.

Nhân dân đang rất quan tâm và theo dõi sát sao việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, kiểm điểm đến đâu phải quy rõ trách nhiệm đến đó. Bên cạnh đó, việc kiểm điểm còn phải được chú trọng làm rõ về công tác cán bộ, xem công tác cán bộ thời gian qua của tỉnh đã được thực hiện khách quan, chân thực chưa, có việc chạy chức, chạy quyền không?...

Phương Hằng (ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phượng

.
.
;
.
.