Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ khối Dân chính Đảng: Sẽ nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Cập nhật lúc 21:39, Chủ Nhật, 16/09/2012 (GMT+7)

Đến thời điểm này, Đảng bộ khối Dân chính Đảng đã xây dựng xong đề cương kiểm điểm Ban thường vụ Đảng ủy khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để góp ý vào kế hoạch kiểm điểm này.

Dự kiến, sau khi hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy kết thúc, Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân chính Đảng sẽ tiến hành kiểm điểm chính thức ở cấp mình.

* Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Dàn, Phó bí thư Đảng ủy khối cho biết, việc tiến hành kiểm điểm Ban thường vụ Đảng ủy khối sẽ được thực hiện theo 3 nội dung như đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Đó là, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Lê Văn Hùng báo cáo với đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 mới đây.     Ảnh: P.Hằng
Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Lê Văn Hùng báo cáo với đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 mới đây. Ảnh: P.Hằng

Dự thảo đề cương kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy khối đã nêu rõ, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy khối luôn bám sát, vận dụng và thực hiện đúng Cương lĩnh, các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức - viên chức; đã tổ chức và chỉ đạo nghiêm túc, đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các cuộc vận động, trong đó có việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tính tự giác, tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ, vững vàng kiên định trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước.

Bên cạnh đó, 6 tháng, một năm và đột xuất, Ban thường vụ Đảng ủy khối đều tổ chức kiểm tra các tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Thông qua đó, Ban thường vụ Đảng ủy khối kịp thời phát hiện xử lý và uốn nắn những thiếu sót ở cơ sở, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, Ban thường vụ Đảng ủy khối còn luôn thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo phân cấp quản lý cán bộ. Chú trọng tinh thần đoàn kết nội bộ, mọi quyết định đều được Ban thường vụ bàn bạc, thảo luận và thống nhất theo đa số. Khi đấu tranh, phê bình được thực hiện trên tinh thần xây dựng nội bộ.

* Không né tránh khuyết điểm, yếu kém

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, Ban thường vụ Đảng ủy khối cũng nghiêm túc nhìn nhận, một số đồng chí Ủy viên Ban thường vụ chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm đối với công việc và lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong đó có việc một số người chưa sâu sát cơ sở, dẫn đến tình trạng có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt chi bộ mà không được phát hiện kịp thời. Bên cạnh đó cũng có đồng chí còn ngại va chạm trong đấu tranh, phê và tự phê bình; chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu để tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy khối. Công tác đánh giá cán bộ nhìn chung chưa sâu, chưa chú ý đến việc đánh giá xem xét năng lực hoạt động, hiệu quả công việc của cán bộ một cách toàn diện; vẫn còn cảm tình, nể nang trong đánh giá cán bộ. Do vậy, nhiều trường hợp khi được bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, dẫn đến có trường hợp vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên không xử lý được một số phát sinh tiêu cực, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Đảng bộ khối. Thậm chí có đơn vị cả tập thể cấp ủy và đảng viên trong chi bộ đều suy thoái, bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng. Ngoài ra, tình trạng đơn thư tố cáo không ký tên hoặc mạo tên, có dụng ý xấu ngày càng diễn biến phức tạp...

Trong 11 năm qua (2001-2011), Đảng bộ khối Dân chính Đảng có 171 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó 158 đảng viên bị thi hành kỷ luật với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (chiếm hơn 92%). Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị nổi lên là: thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao (chiếm hơn 24%/tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật); chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế, quy định cơ quan (chiếm hơn 21%); cố ý làm trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (gần 5%).

Ban thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ rõ, tất cả những khuyết điểm, hạn chế trên cần được đánh giá khách quan, toàn diện, không nể nang né tránh, trên cơ sở đó đề ra giải pháp sát hợp để khắc phục. Trong đó, thời gian tới Ban thường vụ Đảng ủy khối chú trọng việc tăng cường quản lý giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, trong điều hành hoạt động cần xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu và các thành viên trong tập thể lãnh đạo cơ quan về việc sử dụng cán bộ và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc khối trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Phương Hằng

 

 

 

.
.
;
.
.