Thủ tướng Chính phủ: Không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì

Cập nhật lúc 03:18, Thứ Năm, 15/11/2012 (GMT+7)

Sau khi 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn, sáng 14-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải trình thêm một số vấn đề mà các đại biểu (ĐB) Quốc hội cùng cử tri cả nước quan tâm, đồng thời trả lời trực tiếp các câu hỏi chất vấn của ĐB Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên chất vấn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên chất vấn

Thủ tướng nêu rõ: “Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ về tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, liên quan điều hành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc yếu kém, khuyết điểm trong giám sát kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, của các tập đoàn kinh tế, của các tổng công ty Nhà nước”. Thủ tướng cũng khẳng định: “Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình để hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó”.

 * Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao

Trả lời câu hỏi của ĐB Dương Trung Quốc (tỉnh Đồng Nai) về “văn hóa từ chức”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm ông theo Đảng, hoạt động cách mạng. Là một cán bộ, đảng viên, Thủ tướng đã nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo đầy đủ với Đảng, với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về bản thân mình. 

Thủ tướng bày tỏ: “Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi... Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi. Đảng lãnh đạo, quản lý trực tiếp tôi, hiểu rất rõ về tôi. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Trung ương phân công, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tóm lại, có thể nói gần suốt cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng, và tôi cũng không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua”.

* Thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Nếu không đạt thì không làm

Trả lời câu hỏi của Hòa thượng Thích Thanh Quyết (tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến các nhà máy, dự án thủy điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết quan điểm của Chính phủ đối với việc khai thác xây dựng thủy điện là: yêu cầu cao nhất là đảm bảo yêu cầu an toàn; dù hiệu quả tới đâu mà không đáp ứng được yêu cầu này thì không làm; di dân tái định cư tới nơi ở mới phải có điều kiện để từng bước có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; không tác động lớn, không tác động xấu đến môi trường sống; bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội - môi trường; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc lập dự án, xây dựng dự án thẩm định, thi công, vận hành…

Thủ tướng khẳng định: “Việc xây dựng mới các dự án thủy điện, dù đã có trong quy hoạch, nhưng khi lập, thẩm định dự án, quyết định cho phép đầu tư phải được thẩm định một cách chặt chẽ. Thí dụ như dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A - dự án này là tiềm năng thủy điện lớn, đã được đưa vào quy hoạch. Nhưng khi xây dựng dự án, phải được tiến hành thẩm định một cách chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Nếu không đạt các yêu cầu như tôi vừa trình bày thì không làm”.

Thủ tướng nhấn mạnh với đoàn ĐB Quốc hội Đồng Nai: “Với tinh thần đó, Bộ Tài nguyên - môi trường đang lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án này. Sau khi thẩm định, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ… Với các yêu cầu tôi vừa trình bày, cái nào không đảm bảo được, tác động xấu đến môi trường, không đảm bảo được năm yêu cầu nêu trên thì không làm”.

 * Giải pháp cơ bản nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Trả lời câu hỏi của các đại biểu về những giải pháp của Chính phủ khắc phục yếu kém trong chỉ đạo điều hành nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng yếu kém, hạn chế lớn nhất trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là ở nội dung xây dựng thể chế, cơ chế luật pháp. 

Để khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Chính phủ đã có chương trình, kế hoạch cụ thể với tinh thần đồng bộ các giải pháp, như: nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch để quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm;  hoàn thiện hệ thống tổ chức của Chính phủ, bộ máy hành chính các cấp; đề cao trách nhiệm, nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thủ tướng nhấn mạnh: “Để vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển, tôi thấy không có cách nào khác là phải thực hiện đồng bộ, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trong đó hết sức coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ, chăm lo lợi ích chính đáng của người dân. Đảm bảo dân chủ thực sự là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước”.

Lâm Viên

 

.
.
;
.
.