Đảng viên bị kỷ luật không giảm

Cập nhật lúc 21:44, Thứ Tư, 07/08/2013 (GMT+7)

Toàn Đảng bộ khối Dân chính Đảng có 9 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm. Số đảng viên này tuy chỉ chiếm 0,22% so với tổng số đảng viên của khối, nhưng theo nhận định của Đảng ủy khối Dân chính Đảng, tỷ lệ này đang có chiều hướng tăng. Cụ thể là đã tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng Lê Văn Hùng, ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ rất phức tạp. Trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, chẳng ai nói ai điều gì nhưng sau kiểm điểm thì lại xuất hiện đơn thư nặc danh nhiều.

* Học chưa đi đôi với hành

Đồng chí Lê Văn Hùng cho biết thêm: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc. Số cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên dự sinh hoạt, quán triệt các nghị quyết của Đảng đạt tỷ lệ cao. Song, số đảng viên bị thi hành kỷ luật thời gian qua vẫn không giảm. Điều này cho thấy, học chưa đi đôi với hành”.

Đồng chí Lê Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng, báo cáo với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
Đồng chí Lê Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng, báo cáo với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối đã tiếp nhận 9 đơn thư tố cáo 9 đảng viên, trong đó chỉ có 3 đơn đề tên người tố, còn lại 6 đơn giấu tên tố cáo 6 đảng viên (trong đó có 3 đảng ủy viên và 1 cấp ủy viên). Trong 6 đơn tố cáo giấu tên, Đảng ủy khối đã chuyển 4 đơn đến cơ quan chức năng theo phân cấp quản lý cán bộ và theo thẩm quyền; 2 đơn giấu tên còn lại chuyển quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Kết quả, 1 trường hợp không có sai phạm và 1 có sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng Đảng ủy khối vẫn chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc...

Đáng lưu ý là sau nhiều năm Đảng bộ khối Dân chính Đảng không có tổ chức cơ sở Đảng nào bị thi hành kỷ luật thì đến nay lại có 1 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, với nội dung buông lỏng sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, nội bộ thiếu đấu tranh xây dựng, phát sinh đơn thư tố cáo diễn biến phức tạp.

* Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm

Một tồn tại, hạn chế nữa được đồng chí Nguyễn Văn Dàn, Phó bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng, nêu ra là việc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến nhưng khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số nơi chưa chu đáo. Vẫn còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ định kỳ nhiều tháng liền trong một năm, cho thấy kỷ luật Đảng ở những trường hợp đó, đơn vị đó chưa nghiêm. Việc không thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, ắt dẫn tới những vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Kim Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân chính Đảng, Phó giám đốc Sở Nội vụ, cho biết ở các cơ quan, đơn vị khi đề bạt cán bộ từ chức phó phòng, ban trở lên, ngoài đảm bảo về tiêu chuẩn chuyên môn còn phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Nếu cán bộ nào không đảm bảo được trình độ lý luận chính trị thì Đảng ủy khối không thể hiệp y được. Phải có trình độ chính trị thì mới học và hiểu nghị quyết của Đảng.

Tới đây, Đảng ủy khối Dân chính Đảng sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết tình trạng vắng họp định kỳ. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối có sự phân tích cụ thể về tình trạng đảng viên vi phạm có chiều hướng gia tăng để đề ra những giải pháp hiệu quả, hạn chế được thấp nhất số đảng viên vi phạm. Đảng ủy khối tăng cường kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đảng ủy khối tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở”, nhất là khối cơ quan hành chính. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy trình, nguyên tắc; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật để giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Phương Hằng

 

 

 

.
.
;
.
.