Không nể nang, né tránh trong công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật lúc 08:24, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh năm 2018 đặt ra mục tiêu: “Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên; hạn chế đến mức thấp nhất tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm”.

Cán bộ kiểm tra trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.
Cán bộ kiểm tra trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, số đảng viên của Đảng bộ tỉnh bị kỷ luật tăng 0,01% so với cùng kỳ.

* Xử lý nghiêm

Đồng chí Trần Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giúp Ban TVTU tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có sai phạm theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có sai phạm liên quan các thông báo kết luận thanh tra của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án khu tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất (cũ); thanh tra toàn diện đối với việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng không phải ngày một ngày hai dẫn đến đảng viên mắc sai phạm được mà phải có sự tích tụ, qua nghiên cứu, tìm hiểu thấy quy định này, quy định kia còn sơ hở, dễ lợi dụng, nếu không được cảnh báo, nhắc nhở, dần dần nảy sinh tư tưởng xấu trong đảng viên.

Qua kiểm điểm nội dung này, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với nguyên Phó giám đốc Sở Công thương; đồng thời tham mưu Ban TVTU báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, xử lý vi phạm đối với 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng tích cực thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 ban thường vụ Đảng ủy cơ sở và 2 đảng viên thuộc diện cấp ủy trực thuộc tỉnh quản lý; giám sát 1 đảng ủy cơ sở và 3 đảng viên về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, công tác cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm...

Những trường hợp đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý nghiêm. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên: nguyên Phó giám đốc Sở Công thương, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính và đảng viên của Sở Tài chính do vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đối với ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh, đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tích cực giám sát tổ chức Đảng (tăng 33,3%); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên (tăng 8,69%) và kiểm tra tổ chức Đảng (tăng 4 trường hợp). Qua kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên.

Ngoài ra, cấp ủy huyện, cơ sở và chi bộ cũng đã thi hành kỷ luật 140 đảng viên. Như vậy, tổng số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong toàn tỉnh 6 tháng qua là 186 trường hợp, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước.

* Kiểm tra, giám sát có trọng tâm

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng những người làm công tác kiểm tra được ví như người “gác cửa” cho Đảng, nếu gác không kỹ dẫn đến đề bạt bổ nhiệm những cán bộ còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đến khi bị phát hiện, kỷ luật, đưa khỏi vị trí lãnh đạo, công tác hoặc bị đưa ra khỏi Đảng sẽ làm mất uy tín của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi yêu cầu rất cao. Trung ương đã quy định những vấn đề gì thì cán bộ kiểm tra phải làm, không được né tránh, ngại đụng chạm.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng yêu cầu thời gian tới ủy ban kiểm tra các cấp, tham mưu cấp ủy chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú ý những nơi có vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm; những nơi đang xảy ra những vấn đề nóng về quy hoạch, quản lý đất đai... Công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện thường xuyên để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, hạn chế vi phạm, phòng ngừa từ lúc manh nha; hoặc để răn đe, làm gương cho người khác. Nếu không làm được việc này sẽ không giảm được tỷ lệ đảng viên vi phạm mà có khả năng lại tăng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.