Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Cập nhật lúc 07:53, Thứ Hai, 27/08/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã ban hành nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017.

Các giải pháp mà Ban TVTU đã thực hiện là: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh phát triển Đảng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và chú trọng kiểm tra, giám sát…

* Sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ TP.Biên Hòa đã kết nạp được hơn 5 ngàn đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Biên Hòa lên gần 20 ngàn. Việc phát triển Đảng đã giúp Biên Hòa từ chỗ năm 2008 còn 6 khu phố, ấp chưa có chi bộ, đến nay tất cả đều có chi bộ với gần 90% chi bộ khu phố, ấp có chi ủy.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các cấp ủy cần tiếp tục có những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Không chỉ có Biên Hòa, tất cả các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều quan tâm phát triển Đảng. Kết quả, từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 35.777 đảng viên mới, nâng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên gần 77 ngàn.

Trong phát triển Đảng, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân lao động, những địa bàn chưa có tổ chức Đảng, đảng viên.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển Đảng, Ban TVTU thường xuyên quan tâm sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở Đảng cho phù hợp đặc điểm từng đơn vị, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy giải thể 14 tổ chức cơ sở Đảng thuộc ngành bưu điện, viễn thông, chuyển đảng viên về sinh hoạt ở Đảng bộ cơ sở Bưu điện và Viễn thông tỉnh. Đồng thời, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể và khối nhà nước huyện thành Đảng bộ khối trực thuộc huyện ủy. Qua sắp xếp, từ 955 đầu mối giảm còn 692 tổ chức cơ sở Đảng.

Việc sắp xếp vừa tinh gọn bộ máy vừa phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

* Quan tâm sinh hoạt chi bộ

Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Ban TVTU rất quan tâm việc sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri 35 ngày 24-3-2009 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, quy định các chi bộ trong tỉnh lấy ngày 3 hằng tháng để sinh hoạt. Riêng chi bộ loại hình doanh nghiệp được sinh hoạt trước và sau ngày 3 nhưng không quá ngày 15 hằng tháng. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nội dung sinh hoạt chi bộ và đặc điểm từng đơn vị, các chi bộ cụ thể hóa nội dung sinh hoạt sao cho phù hợp tình hình thực tế từng nơi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, địa phương.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt chuyên đề, yêu cầu 1 lần/quý nhằm khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phân công đảng ủy viên và chuyên viên các ban của Đảng ủy khối dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục.

Ngoài những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nói trên, Đồng Nai còn thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên để khi nhận thức đầy đủ sẽ hành động đúng, tránh làm sai. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời ngăn chặn sai phạm, khuyết điểm; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Từ việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm, phần lớn số tổ chức Đảng của Đảng bộ tỉnh đều đạt trong sạch vững mạnh, chiếm trên 74%; tỷ lệ tổ chức Đảng yếu kém chỉ dưới 1%. Tỷ lệ đảng viên vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật cũng giảm qua các năm.

Khi đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp đã công khai kết quả đánh giá trước quần chúng, quần chúng đã góp nhiều ý kiến đúng đắn giúp cấp ủy nhận định sát, thực chất vấn đề hơn. Quần chúng còn được giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư, được bỏ phiếu tín nhiệm chức danh chủ tịch HĐND, UBND cấp xã và trưởng khu phố, ấp, giúp cán bộ, đảng viên có ý thức hơn trong việc phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân, lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu.

Phương Hằng

.
.
;
.
.