Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng

Cập nhật lúc 21:20, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Ban TVTU vừa ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng đối với các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận và đảng ủy cơ sở trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ Công ty cổ phần cao su Hàng Gòn (thuộc Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai) có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất nhưng đã duy trì sinh hoạt đầy đủ theo quy định
Chi bộ Công ty cổ phần cao su Hàng Gòn (thuộc Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai) có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất nhưng đã duy trì sinh hoạt đầy đủ theo quy định

Theo đó, hằng tháng khi sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo có trên 85% đảng viên dự sinh hoạt chi bộ và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

* Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung sinh hoạt

Trước khi sinh hoạt chi bộ, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt; họp chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định nội dung trọng tâm để thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định dự thảo nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ (nếu có).

Thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì phải linh hoạt, hiệu quả. Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; ngược lại nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

Trong sinh hoạt chi bộ phải có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến (đảm bảo 20% đảng viên của chi bộ phát biểu ý kiến tại cuộc họp). Thời gian sinh hoạt chi bộ đảm bảo từ 90 phút trở lên, nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải đảm bảo thời gian là 120 phút; đối với chi bộ có dưới 9 đảng viên thì cấp ủy quy định cụ thể thời gian sinh hoạt. Khi sinh hoạt chi bộ phải có sổ ghi chép đầy đủ và được lưu giữ theo quy định.

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; cấp ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; kiên quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

* Đánh giá, xếp loại đảng viên theo 4 cấp độ

Ngay sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo 4 cấp độ: tốt, khá, trung bình và kém (theo các tiêu chuẩn đã được quy định).

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt hằng tháng dùng để đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ hằng năm. Các mức xếp loại gồm: chi bộ đạt mức tốt có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 90 điểm trở lên; ngoài ra phải đảm bảo các nội dung, tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chi bộ như: tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ đầy đủ 1 tháng/lần và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; có từ 10 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ loại tốt; không có tháng nào đánh giá trung bình trở xuống.

Chi bộ đạt mức khá có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm; tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; có từ 10 tháng trở lên được đánh giá xếp loại khá trở lên; không có tháng nào bị xếp loại kém.

 Chi bộ đạt mức trung bình, có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Chi bộ đạt mức kém, có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt dưới 50 điểm hoặc đạt 50 điểm nhưng có một trong các khuyết điểm là tổ chức sinh hoạt chi bộ thiếu 2 kỳ/năm và không tổ chức sinh hoạt chuyên đề; có từ 50% buổi sinh hoạt xếp loại dưới trung bình.

Phương Hằng

.
.
;
.
.