Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai năm 2019

Cập nhật lúc 09:45, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-2019 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tích cực hưởng ứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và thể lệ cuộc thi. Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu về thể lệ của giải.

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai năm 2019

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai năm 2019 (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức để trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… được đăng, phát trên các cơ quan báo chí chính thống Trung ương và địa phương với các loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...). Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển lý luận về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai năm 2019.

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đang công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh; nhà báo, phóng viên Văn phòng đại diện, thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng nêu trên có tác phẩm báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí chính thống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận. Các loại hình báo chí dự giải: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình... Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 02 tác phẩm phù hợp với quy định của giải để tham dự. Người quay phim được đứng tên trong các nhóm tác phẩm.

2. Tác giả có gửi tác phẩm dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

- Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc).

- Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 22 tuổi trở xuống (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc).

Điều 5. Tiêu chí xét trao giải

I. Đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a. Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019 là những tác phẩm bằng tiếng Việt đã đăng, phát trên các loại hình báo chí Trung ương và địa phương (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) kể từ ngày 01-11-2018 đến 31-8-2019. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b. Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019 phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

c. Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ảnh báo chí…

d) Tác phẩm được xét giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

e) Tác phẩm không được xét giải:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

a) Báo in

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

Tác phẩm tham dự giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc cùng một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 kỳ) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

đ) Ảnh báo chí

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

II. Đối với tập thể cơ quan báo chí và các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019 phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Trung ương và địa phương;

- Tổ chức phát động giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất;

- Ban tuyên giáo và ban tổ chức cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật, mô hình hay để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải

a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019 có một số giải phụ: 01 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; 01 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

b) Đối với tập thể:  03 giải xuất sắc cho tập thể theo 3 mức A, B, C.

2. Hình thức khen thưởng

Đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải và các tập thể tiêu biểu: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải, bằng khen UBND tỉnh kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

3. Tiền thưởng

* Giá trị giải thưởng:

- 01 giải A: 10.000.000 đồng

- 02 giải B, mỗi giải: 7.000.000 đồng

- 03 giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng

- 06 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

- 01 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; 01 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

* Giải tập thể xuất sắc:

Mức A: 6.000.000 đồng

Mức B: 4.000.000 đồng

Mức C: 3.000.000 đồng

Điều 7. Ban Tổ chức giải

1. Ban Tổ chức giải do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Tổ Thư ký.

2. Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Điều 8. Công bố và trao giải

Lễ công bố và trao giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019 được tổ chức vào tháng 10-2019.

Điều 9: Hồ sơ dự giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a. Mỗi tác phẩm dự giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: thongbaonoibodongnai@gmail.com (viết rõ tác phẩm dự giải Búa Liềm vàng tỉnh Đồng Nai năm 2019) để Ban Tổ chức giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm. 

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo kịch bản lời thoại.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

b. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai (số 90 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trước ngày
15-9-2019 (tính theo dấu bưu điện).

Điện thoại: 0251.3810.394

E-mail: thongbaonoibodongnai@gmail.com

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

.
.
;
.
.