Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật lúc 21:04, Chủ Nhật, 16/06/2019 (GMT+7)

Cùng với các loại báo và tạp chí khác, báo và tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng, chính thống để phổ biến, tuyên truyền kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những vấn đề tiêu cực trong xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bưu điện tỉnh cùng các địa phương trao đổi việc phát hành báo sao cho đến tay độc giả sớm nhất
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bưu điện tỉnh cùng các địa phương trao đổi việc phát hành báo sao cho đến tay độc giả sớm nhất

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, những năm qua các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Kết luận 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

* Đọc báo hằng ngày

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phan Mậu Doãn cho biết, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở Đảng, với 35 Đảng bộ và 56 chi bộ cơ sở. Trong 35 Đảng bộ cơ sở, có 304 chi bộ nhỏ và 17 Đảng bộ bộ phận, với tổng số gần 6 ngàn đảng viên. Hiện nay mỗi chi, Đảng bộ cơ sở được mua 6 loại báo và tạp chí gồm: Báo Nhân dân, Báo Đồng Nai, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Kiểm tra và Tạp chí Dân vận.

Còn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được mua 3 loại: Báo Nhân dân, Báo Đồng Nai và Tạp chí Cộng sản. Như vậy 100% chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận, chi bộ nhỏ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đều đặt mua đầy đủ các loại báo và tạp chí của Đảng theo quy định.

Tại hội nghị sơ kết về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho hay, trong điều kiện kinh tế phát triển không ngừng, thế giới có nhiều thay đổi và lý luận cũng thay đổi khá lớn thì phải đọc báo, tạp chí của Đảng để nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, mô hình hay của các nơi để rút ra kinh nghiệm cho mình. Đồng thời có đủ cơ sở lý luận thì mới phản bác được các thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã dành đầu giờ buổi sáng hằng ngày để đọc báo và điểm tin thời sự quan trọng cho cán bộ, đảng viên nghe. Đồng thời trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, các tổ chức Đảng cũng tổ chức đọc báo và tạp chí của Đảng nhằm tuyên truyền, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm.

“Qua đọc báo và tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; làm theo những điển hình, kinh nghiệm hay, mô hình mới trên báo chí của Đảng” - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phan Mậu Doãn nhận định.

Việc đọc báo và tạp chí của Đảng còn được cấp ủy các cơ sở Đảng chỉ đạo lồng ghép tại các buổi sinh hoạt Đảng, giao ban đầu tuần, họp các phòng chuyên môn, đoàn thể, sử dụng trong công tác hằng ngày, làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy và thông tin tuyên truyền...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh Lương Văn Nay cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có nội dung quy định về quản lý, sử dụng kinh phí mua báo và tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố nên tất cả các cơ sở Đảng ở Long Khánh đều đã đặt mua báo và tạp chí của Đảng đúng theo quy định.

* Là nhiệm vụ quan trọng

Qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh cho thấy, còn một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo theo Kết luận 29; còn hiện tượng “khoán trắng” cho bưu điện hoặc ban tuyên giáo cấp ủy nên chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, của tổ chức Đảng cấp dưới. Một số cấp ủy Đảng có đặt mua báo nhưng không đầy đủ, không đúng quy định và sử dụng báo, tạp chí không hiệu quả, còn lãng phí, không đúng mục đích và chưa trở thành nhu cầu thiết thực trong cán bộ, đảng viên.

Một số cấp ủy cơ sở thiếu sự quan tâm chế độ đọc báo hằng ngày, xem nhẹ vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhiều cơ quan, mua báo xong xếp vào tủ, rất ít cán bộ, đảng viên tìm đọc. Việc trưng bày, phổ biến các loại báo, tạp chí chưa đến tận tay cán bộ, đảng viên, còn nhiều bất cập, chủ yếu lưu giữ tại văn phòng Đảng ủy cơ sở nên chưa thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên.

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở Đảng đăng ký mua đủ các loại báo và tạp chí của Đảng không ổn định, thường năm sau thấp hơn năm trước và có một số địa phương như TP.Biên Hòa và huyện Tân Phú, số lượng đặt mua báo và tạp chí của Đảng thấp.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” được ra đời cách đây 23 năm không phải để bán báo cho nhiều, để tờ báo được tồn tại mà là để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, toàn tỉnh phải làm tốt hơn nữa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Những nơi làm tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cần phải được nhân rộng; những nơi làm chưa tốt thì phải chấn chỉnh kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Ban TVTU có thể ban hành chỉ thị về mô hình đọc báo bắt buộc nhằm mục đích nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

Phương Hằng

.
.
;
.
.