Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

Cập nhật lúc 21:19, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra 29 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đến nay 16 chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt. Trong số các chỉ tiêu chưa hoàn thành, có 8 chỉ tiêu đang đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết đại hội.

Cán bộ tuyên truyền của Sở Lao động - thương binh và xã hội giới thiệu việc làm cho người dân xã Suối Trầu cũ (huyện Long Thành) sau khi bị giải tỏa để xây dựng Sân bay Long Thành
Cán bộ tuyên truyền của Sở Lao động - thương binh và xã hội giới thiệu việc làm cho người dân xã Suối Trầu cũ (huyện Long Thành) sau khi bị giải tỏa để xây dựng Sân bay Long Thành

Toàn Đảng bộ tỉnh đang nỗ lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đạt còn thấp so với mục tiêu nghị quyết đại hội.

* 8 chỉ tiêu còn đạt thấp

Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đưa ra mục tiêu tổng sản phẩm GRDP 5 năm 2015-2020 tăng bình quân 8-9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 5.300-5.800 USD. Kết quả năm 2018, GRDP bình quân đầu người mới đạt 104 triệu đồng (tương đương 4.491 USD, bằng 84% so với mục tiêu đến năm 2020).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đề nghị các cấp, các ngành “mở cửa”, hướng dẫn doanh nghiệp, không đặt ra giấy phép con, giúp doanh nghiệp hoạt động tốt. Đồng thời, phải khai thác các nguồn thu, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân, hàng trăm ngàn hộ kinh doanh cá thể mà thu ngân sách không đáng kể, cho thấy đang bị thất thu. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng thu ngân sách gặp khó là không hợp lý, do đó phải tính toán lại các nguồn thu và tăng cường trách nhiệm của ngành thuế.

Chỉ tiêu thu ngân sách cũng đạt thấp, các năm 2016 và 2017 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt và vượt dự toán nhưng năm 2018 thu không đạt dự toán, dự báo năm nay tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn.

Chỉ tiêu đạt thấp tiếp theo là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3 năm qua mới đạt hơn 248 ngàn tỷ đồng, trong khi nghị quyết đại hội đề ra là 400-420 ngàn tỷ đồng. Như vậy hiện tại chỉ tiêu này mới thực hiện được 60% mục tiêu nghị quyết đại hội.

Chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch; chỉ tiêu ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, bác sĩ/vạn dân, giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi và chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt còn thấp so với mục tiêu nghị quyết đại hội.

* Đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo ông Hồ Văn Hà, để phấn đấu đạt mục tiêu về GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 là 5.300-5.800 USD cần phải tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, gia tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (lao động, vốn, công nghệ…) để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 và 2020 bình quân hơn 8%/năm.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành triển khai tốt các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy; quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, tập trung đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai… nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng cho sản xuất - kinh doanh. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hồ sơ đất đai tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng cho sản xuất - kinh doanh. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hồ sơ đất đai tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai

Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cũng cần tập trung thực hiện chương trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kiểm tra công tác quản lý hoạt động thu thuế và giải pháp tạo nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019. Thường xuyên theo dõi và dự báo tình hình đầu tư, sản xuất - kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, từ đó có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Tập trung triển khai các nguồn thu theo chiều sâu, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, việc hoàn thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI. Đẩy mạnh kiểm tra tình hình nợ đọng thuế từ nhiều năm trước và các khoản thu qua kiểm tra, kiểm toán phát hiện được, trường hợp cần thiết sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Đi đôi với đó là đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng là tháo gỡ khó khăn về nguồn thu cho tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề. Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020 là 65%, đến nay thực hiện được 59,09%. Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Phạm Văn Cộng cho biết, để chỉ tiêu này thực hiện được như Nghị quyết Đại hội X, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; cập nhật mới chương trình, giáo trình, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp phù hợp với công nghệ sản xuất ngày càng đổi mới.

Khuyến khích các cơ sở dạy nghề trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với quy hoạch sản xuất, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí việc làm của doanh nghiệp. Tổ chức điều tra, khảo sát hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm, như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhất là chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách, phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong 2 năm 2019 và 2020, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có vốn từ ngân sách trung ương và các dự án do Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh…

Phương Hằng

.
.
;
.
.