Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Sâu sát cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Cập nhật lúc 21:38, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều giải pháp để công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối ngày càng tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. ẢNh: P.HẰNG
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. ẢNh: P.HẰNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo, định hướng cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra.

* Kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai Trương Đức Cường chia sẻ, những năm trước đây ở chi bộ nhà trường không bầu được bí thư. Sinh hoạt chi bộ luôn “căng như dây đàn”. Mỗi lần bỏ phiếu quy hoạch cán bộ, mỗi người một ý dẫn đến số phiếu không tập trung.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh cho biết, một trong những nhiệm vụ hiện nay của Đảng bộ khối là tập trung phát triển đảng viên mới để hoàn thành chỉ tiêu đề ra của năm; kiện toàn cấp ủy những nơi còn thiếu, khuyết để chuẩn bị thật tốt cho việc đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ tới.

Trước tình hình này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng và đội ngũ cấp ủy của Chi bộ Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai; đồng thời, phân công một ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối phụ trách cơ sở Đảng và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cùng. Từ đó những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của chi bộ dần dần được khắc phục.

Theo Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai Trương Đức Cường, đến nay trong chi bộ đã cơ bản đoàn kết, đồng thuận, tuân theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Bí thư chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy khối rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy khối về sinh hoạt chi bộ được triển khai đầy đủ, kịp thời đến cơ sở đồng thời phân công cán bộ, chuyên viên dự và giám sát sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã phân công dự sinh hoạt chi bộ ở 7 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, cùng tổ công tác của tỉnh dự sinh hoạt ở một số chi bộ trong khối.

Qua dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, Đảng ủy khối đã kịp thời nắm bắt được tình hình cán bộ, đảng viên cũng như chấn chỉnh một số thiếu sót trong quy trình sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi, giúp các cơ sở Đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

* Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng

Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn xác định phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới cho hay, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở Đảng trong khối triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ đảng viên và quần chúng học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết đạt cao. Sau học tập, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Hằng tháng có định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế của đất nước, của tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn duy trì hoạt động tổ báo cáo viên và tổ cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt các luồng ý kiến, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trước các sự kiện, vấn đề của đất nước, của tỉnh để phản ánh ngay với cấp ủy cấp mình và Đảng ủy khối có định hướng tuyên truyền. Qua đó nâng cao sức “đề kháng” trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối rất quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tiến hành giám sát 14 cấp ủy chi, Đảng bộ trực thuộc về thực hiện các nghị quyết của Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7, 8; việc thực hiện quy chế dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản…

Phương Hằng

.
.
;
.
.