Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Cập nhật lúc 04:54, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 5.700 đảng viên. Hầu hết đảng viên trong khối có trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ, trong đó nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P. Hằng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P. Hằng

Trả lởi phỏng vấn Báo Đồng Nai nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra chính thức trong 2 ngày (24 và 25-6), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết:

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, tạo điều kiện của các ban Đảng Tỉnh ủy; sự phối hợp công tác của các đơn vị cấp trên, Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

* Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

* Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng chí cho biết đâu là kết quả nổi bật nhất mà Đảng bộ Khối đạt được?

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra. Do đó, 5 năm liền (2015-2019) Đảng ủy Khối đều được Ban TVTU tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 5.755 đảng viên (tăng 1.028 đảng viên so với năm 2015). Hầu hết đảng viên trong khối được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; trong đó 92 đảng viên có trình độ tiến sĩ, 1.162 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 3.826 đảng viên có trình độ đại học.

Từng cơ sở Đảng trong khối đã đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo trên các mặt công tác, tạo được nền nếp, chuẩn mực trong lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan cấp tỉnh, hoàn thành được nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc còn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát làm cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Cán bộ, đảng viên trong Khối đã thực hiện khá tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới luôn vượt chỉ tiêu đề ra và chú trọng về chất lượng...

* Trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiều đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nên việc nêu gương và thể hiện trách nhiệm người đứng đầu rất quan trọng, nêu gương tốt sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng chí cho biết, kết quả nêu gương của đảng viên nói chung và cán bộ lãnh đạo trong khối thời gian qua như thế nào?

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 34-KL/TU của Tỉnh ủy về Đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh, đội ngũ đảng viên nói chung và các đồng chí lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị của khối đã thực hiện khá tốt tính tiền phong, gương mẫu. Qua công tác nêu gương, cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng và trách nhiệm với công việc, gia đình và xã hội; tự phê bình và phê bình; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; có ý thức xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Khối có gần 1 ngàn lượt tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và được vinh danh tại các bộ, ngành Trung ương, có tác dụng lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên toàn tỉnh.

* Với một Đảng bộ có nhiều tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt theo nhiều loại hình khác nhau, Đảng ủy Khối đã có giải pháp gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên?

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Các đại biểu trao đổi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh:H. Anh

- Đảng ủy Khối thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở để đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với toàn bộ hoạt động của các chi, Đảng bộ, trong đó chú trọng chủ trương bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở coi trọng và quan tâm triển khai, thực hiện quy chế làm việc; xây dựng nghị quyết định kỳ và nghị quyết chuyên đề thiết thực, phù hợp đặc điểm từng đơn vị để lãnh đạo đạt hiệu quả đề ra, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

 Đảng ủy Khối cũng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là khâu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ và chuyên viên các ban Đảng của Đảng ủy Khối về dự sinh hoạt định kỳ với cấp ủy, chi bộ cơ sở, qua đó đã giải quyết khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém ở một số tổ chức cơ sở Đảng, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

* Tăng cường kiểm tra, giám sát

* Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kịp thời phát hiện sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhiệm vụ này đã được Đảng ủy khối triển khai ra sao trong thời gian qua?

Trong số 72 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có 33 chi bộ và 39 Đảng bộ cơ sở; hoạt động theo 5 loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua được tiến hành khá toàn diện và hiệu quả. Ban thường vụ Đảng ủy Khối và cơ sở đã trực tiếp kiểm tra 377 lượt tổ chức Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 152 lượt tổ chức Đảng và đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, 92 đảng viên (tăng 21 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Kết quả kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn ngừa sai phạm, nhắc nhở đảng viên không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ Khối và cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ qua. Đối với những đảng viên đã vi phạm, kiên quyết xử lý, góp phần làm trong sạch nội bộ.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ qua còn những tồn tại, hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Một số cấp ủy có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn, phức tạp ở đơn vị mình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quản lý kinh tế, đoàn kết nội bộ... Một số cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa thực hiện tốt việc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nên bị xử lý kỷ luật, thậm chí có nơi người đứng đầu còn vi phạm nghiêm trọng.

Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế; số kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề ít; chất lượng xây dựng nghị quyết ở một số cơ sở Đảng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi, Đảng bộ chưa thực sự sâu sát, mang tính hình thức, ngại va chạm, ngại đấu tranh, nể nang, né tranh, chưa chủ động nắm bắt nguồn tin nên việc phát hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

*  Đồng chí có thể cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ chính của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là gì?

- Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong khối về thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần tích cực xây dựng Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Hằng (thực hiện)


Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, vai trò tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt chủ đề này, tôi quan tâm đến chỉ tiêu thứ 8 đã được xác định trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ IX, đó là: 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập triển khai đầy đủ công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó trên 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí Dân vận khéo.

Tôi cho rằng, khi cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc khối đảm bảo quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong khối cũng cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tận tình hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân, tăng cường Dân vận khéo là góp phần đáng kể tạo đồng thuận xã hội trong toàn tỉnh.

Phó bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Việt:

Bầu chọn được những cán bộ có đủ đức, tài

Trong bất cứ giai đoạn nào, địa phương nào cũng như thời kỳ nào, công tác cán bộ đều rất quan trọng. Nếu biết sắp xếp, lựa chọn, bố trí chặt chẽ, đúng quy trình, hội tụ đủ yếu tố đức tài thì chắc chắn sẽ góp phần rất quan trọng để giúp các cơ quan, ban, ngành của tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền của tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo định hướng xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đại hội Đảng bộ Khối lần này sẽ bầu chọn ra được những cán bộ như vậy.

Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên:

Tạo sức sống mới cho nhiệm kỳ mới

Với vai trò là một đại biểu tham dự đại hội, là một cán bộ trẻ trong Khối các cơ quan tỉnh, tôi mong rằng đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp như mục tiêu đề ra, nhất là vai trò đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. Đồng thời, từ đó, đại hội sẽ ban hành được một nghị quyết mới tạo ra được sức sống mới, là khởi đầu cho một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn trong hoạt động.

Tôi cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối, các cơ quan trong khối dù ở chức năng, nhiệm vụ nào cũng sẽ cùng nhau đoàn kết để xây dựng nên thành quả chung cho khối, đặc biệt là xây dựng được lực lượng đảng viên trong khối vừa hồng vừa chuyên phát huy được năng lực, đạo đức và sức sáng tạo.

Quỳnh Trang - Hồ Thảo (ghi)


 

.
.
.
.
.