Đảng bộ huyện Xuân Lộc: Những kết quả tích cực từ đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Cập nhật lúc 20:19, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Đến thời điểm này, các chi bộ và Đảng bộ cơ sở của H.Xuân Lộc đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hai nội dung quan trọng nhất của đại hội là xây dựng văn kiện và công tác nhân sự được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (hàng trước, thứ 5 từ trái qua) dự và chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú. Ảnh: Phương Hằng
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến (hàng trước, thứ 5 từ trái qua) dự và chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú. Ảnh: Phương Hằng

Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn H.Xuân Lộc thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới để tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. 

* Chú trọng xây dựng văn kiện đại hội

Cùng với công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình các tổ chức cơ sở Đảng về việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các nội dung khác có liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội cấp cơ sở. Đồng thời, huyện đã thành lập tổ thẩm định đề án nhân sự và văn kiện đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thường trực Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, sau thành công từ việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức vào các ngày 15, 16 và 17-7. Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng đại hội Đảng bộ cấp huyện sẽ thành công tốt đẹp, tăng thêm về mặt ý nghĩa, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của huyện.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi nắm bắt tình hình và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Qua đó, phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân trong tham gia đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, huyện đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, lan tỏa tinh thần phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hướng về đại hội Đảng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên đại hội Đảng các chi, Đảng bộ cơ sở của huyện đều thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Suối Cao Lê Sanh cho biết, Đảng ủy xã đã đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Theo đó, việc xây dựng văn kiện đại hội đã được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo về bố cục và nội dung theo hướng dẫn của cấp trên; chỉ ra được những thành tựu, ưu điểm nổi bật và hạn chế, khuyết điểm chủ yếu. Bên cạnh các nhận định, đánh giá kết quả đạt được, có hệ thống các số liệu minh họa cụ thể và có phần phụ lục riêng.

Trong đánh giá, báo cáo chính trị đã đề cập những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần giải quyết, nhất là liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã cũng đã đánh giá sâu sắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, gắn với đánh giá thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Lộc, các chi, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức nhiều kỳ họp không thường kỳ để đảng viên góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là văn kiện đại hội cấp mình. Ngoài ra tại phiên đại hội trù bị và phiên chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội tiếp tục dành thời gian để đảng viên thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Kết quả, tại đại hội 39 chi, Đảng bộ cơ sở có gần 200 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại đại hội là một kênh quan trọng giúp cấp ủy đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực những ưu điểm, khuyết điểm; đề ra phương hướng, xác định rõ mục tiêu, giải pháp để tập trung thực hiện ở từng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

* Chuẩn bị kỹ về công tác nhân sự

Song song với việc chú trọng xây dựng văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, kể cả nhân sự ủy ban kiểm tra cũng được các chi, Đảng bộ cơ sở đặc biệt quan tâm theo đúng tinh thần dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, lựa chọn được lớp cán bộ đủ đức, đủ tài, có uy tín kinh nghiệm thực tiễn, đảm đương tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú Huỳnh Tấn Hậu cho hay, Đảng bộ xã Xuân Phú là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc chọn tổ chức thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện đúng quy định, kỹ lưỡng, chu đáo nên đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới 10 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành đều nhận được số phiếu tín nhiệm cao; trong đó khi bầu trực tiếp chức danh bí thư Đảng ủy xã, đạt 93% số phiếu đồng ý.

Đảng viên Nguyễn Hải Minh (xã Xuân Phú) nhận xét, công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ này của Đảng bộ xã, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ theo đúng quy định. Công tác bầu cử tại đại hội được mở rộng khi ngoài bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, đại biểu còn được trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra người đứng đầu cấp ủy ngay tại đại hội. Chủ trương này không chỉ giúp mở rộng dân chủ, củng cố sự đoàn kết, thống nhất mà còn giúp cấp ủy làm tốt hơn công tác lựa chọn nhân sự bảo đảm chất lượng, có tâm, có tầm ngay từ cấp cơ sở.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết, tại đại hội 39 chi bộ, Đảng bộ cơ sở vừa qua, số lượng nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy tại đại hội là 328 đồng chí để bầu lấy 276 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư gần 19%. Trong số các đồng chí trúng cử vào cấp ủy, có 44 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi (đạt tỷ lệ gần 16%); 78 cán bộ là nữ (đạt tỷ lệ 28,26%) và 5 cán bộ là người dân tộc thiểu số (đạt tỷ lệ gần 2%). Như vậy, tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ tuổi cấp cơ sở của huyện đều vượt cao so với quy định của Ban TVTU.

Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy viên cũng đạt những kết quả nổi trội so với nhiệm kỳ trước, trong đó 2 cấp ủy viên có trình độ tiến sĩ; 27 cấp ủy viên có trình độ thạc sĩ; 224 cấp ủy viên có trình độ đại học; còn lại phần lớn trình độ trung cấp và cao đẳng; trình độ lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, quy định đề ra.

Các chi, Đảng bộ cơ sở đã thực hiện đúng quy chế bầu cử, bầu đủ số lượng, cơ bản đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đối với đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, các cấp ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 theo các bước được quy định tại hướng dẫn của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Kết quả, hai đồng chí được cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giới thiệu bầu chức danh bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 ở hai đơn vị thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đều đạt 100% số phiếu đồng ý tại các bước của quy trình nhân sự. Đến khi bầu trực tiếp tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối vận được 100% phiếu đồng ý và Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú được 93% phiếu đồng ý (trong đó, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú lần đầu giữ chức vụ bí thư).

Việc tỷ lệ phiếu bầu cao của bí thư cấp ủy tại đại hội đã chứng tỏ sự đồng thuận, uy tín của đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đồng chí bí thư trong lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới, đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của đội ngũ đảng viên.

Phương Hằng

.
.
.
.
.