.

Tích cực thực hiện công tác Dân vận vùng dân tộc, tôn giáo

Cập nhật lúc: 20:29, 18/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thời gian qua thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào tôn giáo. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, công tác dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham mưu giải quyết các vụ việc vướng mắc, tồn đọng liên quan đến tôn giáo và hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán phong trào trong tôn giáo.

Là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo nhưng Đồng Nai luôn giữ vững ổn định tình hình, tín đồ các tôn giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Quỳnh Trang