.

TP.Long Khánh: Giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 95%

Cập nhật lúc: 20:31, 18/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) TP.Long Khánh, đến nay, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhờ vậy, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết; công khai các bước thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính từ năm 2015 đến nay đạt tỷ lệ từ 95% trở lên… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng tăng trưởng, phát triển.

Nam Anh