Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

Cập nhật lúc 21:31, Thứ Tư, 15/07/2020 (GMT+7)

Một trong những thành quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ H.Xuân Lộc là đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới. Nhiệm vụ này luôn được Đảng bộ huyện hoàn thành tốt so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao hằng năm.

Đảng ủy xã Xuân Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới năm 2020. Ảnh: N.Hà
Đảng ủy xã Xuân Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới năm 2020. Ảnh: N.Hà

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết, phát triển đảng viên mới luôn được Huyện ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, Thường trực Huyện ủy giao chỉ tiêu về các cơ sở sát thực lực để đảm bảo vừa đủ chỉ tiêu, vừa có chất lượng tốt.

* Quan tâm tạo nguồn

Trong các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới thì việc quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng trung kiên được coi là giải pháp quan trọng để đưa tới thành công. Tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện đều thực hiện tốt nhiệm vụ này. Trong đó, phải kể đến Đảng bộ các xã: Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Trường.

 Đồng chí Huỳnh Ngọc Tùng, Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã phát triển mới 96 đảng viên, vượt từ 3-5% so với chỉ tiêu Huyện ủy giao. “Thường trực Đảng ủy luôn quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng trung kiên từ những phong trào hoạt động thực tế. Qua đó, các tổ chức đoàn thể, các ngành phát hiện nhân tố tích cực đưa vào sinh hoạt tổ trung kiên, tạo nguồn phát triển đảng viên mới” - đồng chí Tùng nói.

 Theo Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa Huỳnh Văn Trung, việc tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng trung kiên luôn được Đảng ủy quan tâm làm tốt. Vào quý cuối mỗi năm, từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ trình danh sách trung kiên của năm sau để Thường trực Đảng ủy cùng các chi bộ theo dõi thực tế và xem xét trong các buổi sinh hoạt Đảng hằng tháng, có kế hoạch bồi dưỡng, lấy ý kiến phát triển Đảng. “Theo quy định, mỗi chi bộ kết nạp mới được một trung kiên thì phải tạo nguồn gấp đôi để có chỉ tiêu phát triển cho năm sau” - đồng chí Trung cho biết thêm.

Là địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ xã Xuân Thành đã kết nạp mới 88 đảng viên, đạt và vượt so với chỉ tiêu huyện giao cả nhiệm kỳ. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thành, thông qua các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, các chi bộ đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực, đưa vào sinh hoạt trung kiên để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

“Trong đó, nhiều đồng chí được kết nạp từ thực tiễn hoạt động phong trào đã trưởng thành và trở thành những lãnh đạo chủ chốt của địa phương như Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Nhung; Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Phạm Hồng Phong. Một số chức danh chủ chốt như Bí thư Đoàn thanh niên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã từng trưởng thành từ sinh hoạt các tổ trung kiên...” - đồng chí Hiếu nhấn mạnh.

* Nâng cao chất lượng đảng viên mới

Cùng với bảo đảm chỉ tiêu về số lượng, Huyện ủy Xuân Lộc đã quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên mới, chú trọng phát triển Đảng trong các địa bàn dân cư, trong công nhân lao động và vùng đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 1.652 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân cả nhiệm kỳ là 6,74% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Viên Hồng Tiến, trong công tác phát triển Đảng, chất lượng đảng viên mới được kết nạp nâng lên. Thành phần, cơ cấu đảng viên mới được chú trọng theo hướng tăng tỷ lệ kết nạp Đảng tại địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, người có đạo, công nhân trực tiếp sản xuất... chiếm hơn 65% tổng số đảng viên mới được phát triển trong toàn nhiệm kỳ.

Chất lượng đảng viên mới được kết nạp đều nâng lên cả trình độ chuyên môn, nhận thức lý luận chính trị và có quá trình rèn luyện, sinh hoạt trong tổ trung kiên. “Cả 1.652 đảng viên được kết nạp mới đều có quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn. Thông qua sinh hoạt các tổ trung kiên, được bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn” - đồng chí Viên Hồng Tiến nhấn mạnh.

Theo đồng chí Đinh Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường,  nhờ sinh hoạt trong các tổ trung kiên, được các tổ chức đoàn thể lựa chọn, sàng lọc từ đầu nên hầu hết đảng viên mới đều có chất lượng tốt. Họ không chỉ có bằng cấp chuyên môn, lý luận chính trị mà còn đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao. Luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại cơ sở...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Xuân Lộc tiếp tục căn cứ chỉ tiêu tỉnh giao hằng năm, rà soát lại 39/39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để giao chỉ tiêu phát triển Đảng phù hợp. Trong đó, mô hình sinh hoạt tổ trung kiên và phát hiện nhân tố tích cực từ các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở để tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng tiếp tục là những giải pháp hay, kinh nghiệm quý tiếp tục được nhân rộng.

Nguyệt Hà

 

.
.
.
.
.