• Chú trọng nêu gương trong cán bộ, đảng viên
  20:38 | 15/09/2019 (GMT+7)
  Đảng lãnh đạo thông qua các tổ chức Đảng và sự gương mẫu của đảng viên. Thực hiện tốt công tác nêu gương sẽ nâng cao vai trò, củng cố lòng tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước...
  .
 • Bác sĩ trưởng khoa gương mẫu
  Ở tuổi 24, khi đang là sinh viên năm thứ 6 Trường đại học y Hà Nội, chàng trai Trần Quốc Vĩ vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
  .
 • Khi Đảng “vào“ doanh nghiệp
  Xác định xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.
  .
 • Tập trung sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Xuân Lộc giai đoạn 2005-2020
  (ĐN)- Dưới sự chủ trì của đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức sơ kết công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương từ đầu năm đến nay.
  .
 • Cần những giải pháp đồng bộ
  Thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng thực hiện và có những chuyển biến tích cực; góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị - xã hội của người lao động, khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
  .
 • Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng
  (ĐN)- Sau khi Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30-5-2019 (gọi tắt là Chỉ thị 35) của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 290-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều tổ chức quán triệt tới toàn thể các tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt.
  .
 • Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân
  Phát triển Đảng trong công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các doanh nghiệp (DN),...
  .
 • Nhiều giải pháp hay trong học tập và làm theo Bác
  Ngày 11-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay.
  .
 • Mãi tin và hành động theo Người
  Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
  .
 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác
  (ĐN)- Sáng 11-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội thảo khoa học "Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Đồng Nai hiện nay".
  .
.
.
;
.
.