Tập trung thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tập trung thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước vừa có những thời cơ, thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.
.
.
.
 • Vì cuộc sống bình yên của nhân dân
  Đồng Nai là địa bàn nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với nhiều tỉnh, thành phố là các trung tâm hành chính lớn của cả nước. Đồng Nai còn có nhiều khu công nghiệp, dân số đông, đa dạng về dân tộc, tôn giáo và thành phần dân cư. Do vậy, cùng với tình hình chung cả nước, Đồng Nai có những vấn đề phức tạp khác phát sinh từ những đặc thù của tỉnh.
  .
 • Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
  Quán triệt và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém", trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, đạt một số kết quả quan trọng.
  .
 • Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng 3 cấp
  (ĐN) - Chiều 21-12, Ban TVTU đã tổ chức tổng kết Đại hội Đảng 3 cấp và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Đại hội Đảng...
  .
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp
  (ĐN)- Chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
  .
 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  Thực hiện Quy định 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật của Đảng, các cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng ngày càng toàn diện, đồng bộ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
  .
 • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng
  Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu,...
  .
 • Thi hành đúng Điều lệ Đảng
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào quý I-2021. Tại đại hội sẽ thảo luận nhiều văn kiện, trong đó có dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
  .
 • Tập trung tuyên truyền chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
  (ĐN) - Sáng 12-11, tại Hà Nội, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11. Hội nghị được trực tuyến tới 453 điểm cầu trên cả nước.
  .
 • Góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  (ĐN) - Ngày 10-11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tất Độ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
  .
 • Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
  (ĐN) - Chiều 9-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  .
.
.
.
.