Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của chủ tịch UBND cấp xã

Cập nhật lúc 08:59, Thứ Ba, 17/08/2010 (GMT+7)

UBND xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không? Nếu có, xin cho biết hình thức và mức phạt? Xin cảm ơn.

Trần Thanh (Huyện Long Thành)

 

Pháp luật không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho UBND cấp xã, mà quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai cho chủ tịch UBND cấp xã. Cụ thể, theo điều 25 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11-11-2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND xã như sau:

 

- Phạt cảnh cáo;

 

- Phạt tiền đến hai triệu đồng (2.000.000 đ);

 

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến hai triệu đồng (2.000.000đ);

- Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến hai triệu đồng (2.000.000đ); buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

 

Nếu cần trao đổi thêm, mời ông vui lòng điện thoại số  0913.755442 gặp trực tiếp luật sư. Chúc ông gặp may mắn.

LS. Nguyễn Đức

 

.
.
;
.
.