Bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Ba, 09/08/2011 (GMT+7)

Tôi thành lập Công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ.

Xin hỏi: Cơ cấu quản lý Công ty TNHH một thành viên được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Ai là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên là cá nhân? Xin chuyên mục Luật sư của bạn tư vấn giúp.

Tôi xin cảm ơn.

Trần Nguyễn  (TP. Biên Hòa)

Theo Điều 74, Luật Doanh nghiệp quy định:

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại điều lệ công ty.

 2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc.

 3. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể của giám đốc được quy định tại điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc hoặc tổng giám đốc ký với chủ tịch công ty.

Điều luật đã viện dẫn rất cụ thể. Muốn tham khảo thêm, mời ông vui lòng nghiên cứu Luật Doanh nghiệp 2005 từ Điều 63 đến Điều 76 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp hoặc điện thoại số: 0913.755442 - 0613.823096 để gặp luật sư. Chúc ông gặp may mắn.

LS. Nguyễn Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.