Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật lúc 09:40, Thứ Ba, 08/11/2011 (GMT+7)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của tôi bị thu hồi. Gia đình tôi rất bức xúc. Kính đề nghị chuyên mục “Luật sư của bạn” tư vấn giúp là trong trường hợp nào thì cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ? Nếu bị thu hồi thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện không?

Xin cảm ơn.

Trần Long (huyện Tân Phú)

Giấy chứng nhận QSDĐ bị thu hồi là giấy chứng nhận QSDĐ đã được cấp trái pháp luật. Cụ thể tại điều 21 - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 quy định:

Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật

1.  Trường hợp có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

2.  Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra; thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp, thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và môi trường (TNMT) cấp. Nếu qua thẩm tra có kết luận là giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

3.  Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều này.

4.  Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, các khoản 1, 2 và 3 điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.

Khoản 2 - Điều 42 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 quy định:

Việc thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp được thực hiện theo quy định sau:

  a. Thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; sạt lở tự nhiên đối với cả thửa đất; có thay đổi ranh giới thửa đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ;

  b. Thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai;

  c. Trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận QSDĐ thì thông báo cho Văn phòng đăng ký QSDĐ và  UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;

  d. Sở TNMT có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ thuộc thẩm quyền cấp giấy của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Phòng TNMT có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ thuộc thẩm quyền cấp giấy của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Các điều luật trên đã viện dẫn rõ các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ. Nếu bạn cho là cơ quan thẩm quyền thu hồi không đúng pháp luật thì bạn có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định thu hồi hoặc khởi kiện quyết định hành chính đến Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

Chúc bạn gặp may mắn trong công việc.

Ls. Nguyễn Đức

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.