Phá bỏ những khoảng trống

Cập nhật lúc 22:36, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Hàng loạt công bố xử lý các tổ chức, cá nhân mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang dần cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong một lĩnh vực vẫn được xem là khô, khó, khổ và khá nhạy cảm: kiểm tra, giám sát của Đảng.

Không ai có thể phủ nhận được vai trò, vị trí của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng đang rất quyết tâm chỉnh đốn, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Kiểm tra “việc” và “người” tốt, tất yếu Đảng sẽ mạnh, đất nước phát triển phồn vinh. Ngược lại, những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát nếu tồn tại lâu dài rất dễ dẫn đến suy thoái trầm trọng, nhiều khả năng ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một chế độ.

Cách đây hơn 10 năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 14 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong các mục tiêu mà nghị quyết đề cập có nhấn mạnh đến một nội dung khá quan trọng, đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền...

Rõ ràng, Đảng đã thấy rõ được những nguy cơ của mình khi công tác kiểm tra, giám sát thiếu đi sự quan tâm đúng mức. Thực tế phát triển đất nước cũng đã có những thời kỳ mà công tác này còn bị buông lỏng, chưa tạo được chuyển biến. Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý trong công tác kiểm tra, giám sát khá phổ biến. Bên cạnh đó, những thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kết luận sai phạm thường ít được công khai, minh bạch. Điều này tạo nên những khoảng trống vô hình, bất khả xâm phạm, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và sai phạm ở các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng mấy năm trở lại đây đã dần phá bỏ được những khoảng trống. Thông tin xử lý vi phạm được công khai trên các phương tiện thông tin. Thậm chí ở một số cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương có nội dung liên quan đến kiểm tra, giám sát, nhà báo đã được mời tham dự  để ghi nhận một cách trung thực, khách quan.

Những thông tin về kỷ luật, xử lý cán bộ hay tổ chức Đảng luôn nóng. Điều này khá dễ hiểu bởi không đơn giản đó là mong muốn của nhân dân về một đảng trong sạch vững mạnh mà quan trọng hơn, nó còn minh chứng cho tính hiệu quả sau khi Đảng ban hành hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác này.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát không đơn thuần là phát hiện ra những sai phạm và xử lý sai phạm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát còn mang trong mình trọng trách lớn hơn, đó chính là ngăn chặn ngay từ trong trứng nước những biểu hiện sai phạm, kịp thời “cứu” tổ chức, cá nhân khỏi nhúng sâu để có cơ hội sửa lại mình.

Nguyễn Phượng

.
.
;
.
.