Đồng lòng và quyết liệt

Cập nhật lúc 21:44, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa X), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Do đó, cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy năm 2018 cho thấy, trong số 59 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có 51 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; 2 chỉ tiêu các cấp ủy đang chỉ đạo thực hiện chưa có kết quả và 6 chỉ tiêu không đạt, gồm: tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đoàn thể; giảm số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy); xử lý tin báo, tố giác tội phạm và giảm số việc thi hành án chuyển kỳ sau. Đây là những lĩnh vực mà tỉnh sẽ tiếp tục tập trung khắc phục trong năm 2019.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định những thách thức đặt ra từ chính những tồn tại của năm cũ như: hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, nhất là về năng lực quản trị, công nghệ lạc hậu, sử dụng lao động phổ thông là chủ yếu; sản xuất nông nghiệp vẫn chưa vững chắc; việc triển khai các dự án vẫn còn nhiều khó khăn… Đáng chú ý là tình hình vi phạm của đảng viên có dấu hiệu gia tăng, trong đó nổi lên tình trạng chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố tình làm trái, vi phạm về chính sách dân số phải thi hành kỷ luật.

Sẽ rất khó để “hóa giải” được ngay những khó khăn và thách thức, nhưng đáng mừng là Đồng Nai vẫn luôn thể hiện rõ quyết tâm giữ vững mức tăng trưởng cao từ 8-9% trong năm 2019. Quyết tâm này có được từ những tiền đề vững chắc đã đạt được trước đó cùng với những thành tựu rõ nét trong năm 2018 như môi trường đầu tư có nhiều khởi sắc, công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính có chuyển biến mạnh mẽ…

4 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp chủ yếu cũng đã được đặt ra với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong năm 2019, năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa X.      

Minh Ngọc

.
.
;
.
.