Huy động sức mạnh từ nhân dân

Cập nhật lúc 21:41, Thứ Hai, 29/07/2019 (GMT+7)

Một trong những “vũ khí” giúp Việt Nam chiến thắng kẻ thù trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như vượt qua bao khó khăn, thử thách khi xây dựng đất nước, giành được nhiều thành tựu quan trọng ở thời bình, đó chính là sự vững chãi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm tốt vai trò tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân. Dễ nhận thấy là nhờ có sự đồng thuận trong nhân dân, kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Quan trọng hơn là đời sống của người dân có sự thay đổi đáng kể, ấm no hơn, khấm khá hơn.

Từ những phong trào do MTTQ Việt Nam phát động, hưởng ứng như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hay Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau đã huy động được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Điều này không chỉ thể hiện bằng những con số hay tỷ lệ mà quan trọng hơn đó còn là sự tiếp nối truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”…

Ở Đồng Nai, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có sự chủ động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực từ nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Tùy vào tình hình của mỗi địa phương và qua khảo sát thực tế, MTTQ Việt Nam các cấp cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan hỗ trợ người nghèo bằng vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh hay xây, sửa nhà, tạo việc làm… Chính vì thế mà Đồng Nai là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp của cả nước hiện nay.

Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong giám sát và phản biện xã hội đã và đang tạo được những dấu ấn quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao nhất. Người dân được tham gia vào nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giám sát hoạt động của các cơ quan dân cử; đóng góp ý kiến cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong những buổi đối thoại trực tiếp…

Tất nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Nhất là việc tập hợp được đội ngũ các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín, cốt cán trong các dân tộc, giai cấp, tôn giáo, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia các hội đồng tư vấn… để giám sát và phản biện xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.