Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước 29-5

Kho bạc Nhà nước Đồng Nai: Chặng đường 22 năm phát triển

Cập nhật lúc 07:53, Thứ Ba, 29/05/2012 (GMT+7)

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Nai được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-1990. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, KBNN Đồng Nai đã có những bước tiến vững chắc và ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hệ thống KBNN.

* Kết quả hoạt động

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhiệm vụ của KBNN Đồng Nai càng khó khăn, phức tạp. Tập thể cán bộ, công chức của KBNN tỉnh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN), góp phần đưa số thu NSNN từ 98 tỷ đồng (năm 1990) tăng lên gần 33.455 tỷ đồng (năm 2011), tăng gấp 341 lần. Hàng năm, KBNN Đồng Nai luôn đạt và vượt dự toán thu do Bộ Tài chính giao. Các đơn vị trong hệ thống KBNN tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu để tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu vào NSNN; hoạch toán kịp thời và điều tiết số thu cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ vận hành dự án TABMIS tại Kho bạc Nhà nước Đồng Nai. Ảnh: B. Nguyên
Lãnh đạo tỉnh dự lễ vận hành dự án TABMIS tại Kho bạc Nhà nước Đồng Nai. Ảnh: B. Nguyên

KBNN Đồng Nai cũng luôn thực hiện tốt việc quản lý kiểm soát chi ngân sách. Từ năm 1990 đến nay, thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên đã phát hiện và từ chối các khoản chi sai mục đích, sai chế độ, vượt tiêu chuẩn với tổng số trên 40 tỷ đồng. KBNN Đồng Nai cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý cấp phát các chương trình mục tiêu của Chính phủ.

Quá trình hoạt động, KBNN Đồng Nai từng bước hoàn thiện và không ngừng mở rộng phạm vi các hoạt động nghiệp vụ, khẳng định vai trò, vị trí trong việc điều hành NSNN của địa phương. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, bộ máy tổ chức không ngừng được củng cố, hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đến nay, toàn hệ thống KBNN tỉnh đã có 9 phòng nghiệp vụ và 11 KBNN huyện, thị xã, thành phố với tổng số 236 cán bộ, công chức. Tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 64% trên tổng số lao động.

* Tích cực cải cách hành chính

Để đáp ứng nhu cầu ở một tỉnh công nghiệp phát triển, KBNN Đồng Nai luôn xem việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thu - chi NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng là yêu cầu trọng tâm và bức thiết. Đến nay, hệ thống KBNN tỉnh đã thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình nghiệp vụ để tránh phiền hà.

Năm 2010, dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã được triển khai tại Đồng Nai. Nằm trong hoạt động của dự án, KBNN tỉnh cũng thực hiện nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các quy trình quản lý thu - chi ngân sách. Dự án này sẽ tích hợp các hệ thống quản lý tài chính riêng lẻ hiện nay thành một hệ thống thông tin thống nhất nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch trong chấp hành ngân sách.

Ngân khố quốc gia Việt Nam, tiền thân của KBNN hiện nay ra đời theo Sắc lệnh số 75/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 29-5-1946, trực thuộc Bộ Tài chính để giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng. Từ khi ra đời đến nay, KBNN đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chế độ tài chính tiền tệ độc lập tự chủ, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 26-9-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1668/QĐ-TTg lấy ngày 29-5 hàng năm là ngày truyền thống của ngành KBNN. Đây là năm đầu tiên ngành KBNN kỷ niệm ngày truyền thống của mình.

Đặc biệt, chương trình hiện đại hóa thu ngân sách (TSC) nằm trong dự án TABMIS được xem là khâu đột phá trong cải cách hành chính của KBNN Đồng Nai. Từ năm 2009, KBNN tỉnh đã triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu nộp thuế bằng tiền mặt và trao đổi dữ liệu thu nộp thuế. Cụ thể, “Chương trình thu thuế trực tiếp - TSC” theo mô hình một cửa giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính. KBNN tỉnh còn phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh trong thu NSNN, như: Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)… Hiện, 80-90% số thu NSNN bằng tiền mặt trước đây nộp tại KBNN đã được nộp tại các NHTM.

Việc thống nhất và đối chiếu được đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về thu NSNN giữa KBNN - cơ quan Thuế - Hải quan - BIDV - Agribank - người nộp thuế giúp việc hoạch toán thu NSNN của KBNN Đồng Nai được nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Với những thành tích đạt được, đến nay, KBNN Đồng Nai đã có 3 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh...

B.Nguyên

 

.
.
;
.
.