.

Đồng Nai đặt mục tiêu tiết kiệm 5% điện năng mỗi năm

Cập nhật lúc: 19:00, 21/06/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm điện trong giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với điện lực địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm tại các cơ quan, đơn vị hành chính; xây dựng và ban hành nội quy thực hành tiết kiệm điện trên cơ sở tắt khi không cần thiết, sử dụng điều hòa tiết kiệm, dần chuyển sang các thiết bị tiết kiệm điện. Ngoài ra, phổ biến nội dung tiết kiệm điện đến người lao động và đưa nội dung thực hành tiết kiệm điện vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc hằng năm; tận dụng và huy động các nguồn lực triển khai lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà để giảm tiêu thụ điện năng từ hệ thống điện lưới quốc gia.

Các sở, ngành, địa phương phải bám sát vào kế hoạch của tỉnh để xây dựng và triển khai thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả. Định kỳ mỗi năm 2 lần báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương (đơn vị đầu mối).

Lê An