Định hướng mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12% trong năm 2021

Cập nhật lúc 20:51, Thứ Năm, 14/01/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.

Theo đó, Chỉ thị này nêu rõ 5 mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm nay. Trong đó, ngành Ngân hàng sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2021 bình quân khoảng 4%, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Trong năm 2021, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12%; mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng sẽ tích cực triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh, thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nhất là các tổ chức tín dụng yếu kém; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; tập trung triển khai hiệu quả, thực chất cải cách hành chính; tiếp tục triển khai việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các chương trình, kế hoạch hành động và các đề án của ngành đã ban hành. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 7-1-2021.

Hải Quân

.
.
;
.
.