Chi cục thuế TP. Biên Hòa: Hướng tới câu lạc bộ 500 tỷ

Cập nhật lúc 11:57, Thứ Bảy, 27/01/2007 (GMT+7)

 Trong năm 2006, nền kinh tế TP. Biên Hòa tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều cơ bản hoàn thành, trong đó tốc độ tăng thu thuế nội địa đạt tỉ lệ cao, đã góp phần tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đã đề ra.

 

* Một năm nhìn lại

 

Thực tế năm qua, kinh tế TP. Biên Hòa tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ ngày càng tăng cao. Sự chuyển dịch đúng hướng và tích cực này đã làm cho nguồn thu ngân sách tăng dần, các sắc thuế cơ bản thu từ hoạt động công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh... ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong tổng cơ cấu nguồn thu. Năm 2006, tổng thu ngân sách trên địa bàn (nếu loại trừ các khoản cân đối qua ngân sách) đạt trên 450 tỉ đồng, đạt 114% dự toán và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND giao. Riêng số thu từ hoạt động công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 222 tỉ đồng, tăng hơn 41% so với mức thực hiện năm 2005. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành thuế Biên Hòa, tạo tiền đề cho một chặng đường mới với không ít những khó khăn thử thách phía trước. Từ tháng 8-2004, theo sự phân cấp của Cục thuế, Chi cục thuế Biên Hòa quản lý thu các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ, đã tạo sức ép rất lớn cho toàn thể cán bộ ngành thuế, vì phải thay đổi công tác quản lý hành thu, ứng dụng CNTT vào từng khâu quản lý, từ đó tạo sự công bằng, yên tâm trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, một lực lượng kinh tế quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2006, ngành thuế Biên Hòa quản lý trên 1.800 doanh nghiệp, công ty TNHH. Lực lượng này đóng góp cho ngân sách trên 80 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phải kể đến hơn 19.000 hộ SXKD cá thể, hoạt động trên khắp các lĩnh vực, ngành nghề, hàng năm, lực lượng này đã đóng góp trên 130 tỉ đồng.

Những thành quả đạt được trên đây, trước hết là nhờ có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương  của ngành thuế cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách trên địa bàn và sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

 

* Hướng tới câu lạc bộ 500 tỷ đồng

 

Theo dự báo, trong năm 2007, kinh tế thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục có những dấu hiệu tăng trưởng, nhiều chính sách mời gọi đầu tư ngày càng được mở rộng, chủ yếu tập trung xây dựng các khu trung tâm thương mại lớn, phát triển các dịch vụ vận tải, ăn uống và các chung cư cho thuê tập trung theo qui hoạch.... Đây cũng là cơ hội để tăng thu ngân sách, từ đó củng cố nguồn lực tài chính, tạo ra sự chủ động và đáp ứng nhu cầu chi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên nền tảng kinh tế đã hoạch định, với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2007 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP. Biên Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009, thu ngân sách dự kiến sẽ đạt trên 520 tỷ đồng. Nếu xét riêng các khoản thu từ hoạt động CTN - dịch vụ ngoài quốc doanh, thì so với năm 2006 đã tăng gần 30%. Tốc độ tăng thu trên là rất cao, đòi hỏi các ngành, các cấp phải có những giải pháp thích hợp, đồng bộ mới đạt được mục tiêu đã đề ra. Về phía ngành thuế, để thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2007, ngoài việc quản lý khai thác các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cần phải tiếp tục triển khai cải cách hành chính thuế, tập trung hiện đại hóa ngành thuế đến 2010, ứng dụng CNTT vào từng khâu quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính, nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho các đối tượng nộp thuế, phấn đấu trở thành người bạn thật sự đồng hành  cùng doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thuế.

Nguyễn Văn Công

.
.
;
.
.