Quy định chi tiết biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cập nhật lúc 21:36, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 44) quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại gồm có: phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp; tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Nghị định số 44 cũng quy định một số loại tài sản không được kê biên gồm: tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng - an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức; số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động.

Ngoài ra, Nghị định số 44 cũng quy định rõ một số loại tài sản không được kê biên như: nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh; trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

An An

.
.
;
.
.