Tuyên truyền pháp luật cho hơn 162 ngàn nông dân

Cập nhật lúc 20:18, Thứ Hai, 27/07/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Hội Nông dân tỉnh, từ đầu năm 2020 tới nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với ban, ngành, đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được hơn 3,3 ngàn cuộc/hơn 162 ngàn cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Nội dung tập trung tuyên truyền pháp luật về: dân sự, hình sự, an toàn giao thông, hôn nhân và bạo lực gia đình...

Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các địa phương, đoàn thể tuyên truyền cho người dân về hòa giải cơ sở; thực hiện các phong trào đoàn kết tại địa phương như: toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các điển hình tiên tiến, phòng chống dịch bệnh...

                                           Đ.P

.
.
;
.
.