Tôi muốn xây dựng được thương hiệu “vàng“ cho nền nông nghiệp Việt Nam
Tôi muốn xây dựng được thương hiệu “vàng“ cho nền nông nghiệp Việt Nam
Bà NGUYỄN KIM THOA có hơn 20 năm cống hiến cho ngành Nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất phân bón nói riêng. Bà là người đồng sáng lập Con Cò Vàng - thương hiệu uy tín, chiếm thị phần lớn của thị trường phân bón tại Việt Nam cũng như xuất khẩu tốt đi nhiều nước trên thế giới.
.
.
.
.
.
.
.