Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

Cập nhật lúc 15:33, Thứ Tư, 28/09/2022 (GMT+7)

 

THƯ MỜI

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện sửa chữa hệ thống ròng rọc

của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

Căn cứ Văn bản số 4491/UBND-KTNS ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện Sửa chữa hệ thống ròng rọc tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với từng hạng mục cụ thể như sau:

 

 

.
.
;
.
.