Phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường dự án xây dựng đường, kè và công viên ven sông Đồng Nai
(ĐN) - UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường, kè và công viên ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu).
.
.
.
.
.
.
.