Lần đầu tiên tổ chức tuần lễ hưởng ứng “Học tập suốt đời” tại Việt Nam

Cập nhật lúc 09:49, Thứ Năm, 29/09/2011 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa thông báo tổ chức Tuần lễ “Học tập suốt đời” từ ngày 2 đến ngày 8-10-2011. Đây là hoạt động do Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam, Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức. Thông điệp của tuần lễ năm nay là: “Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”.

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tinh thần hiếu học và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước chia sẻ những nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là dịp để các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng cung ứng giáo dục. Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là dịp giúp các địa phương có kinh nghiệm tiếp tục tổ chức Tuần lễ trong những năm tiếp theo.

Trong tuần lễ này, các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, đồng thời tổ chức các hội thảo khoa học, một số cuộc thi liên quan đến học tập suốt đời. Nhiều nội dung thiết thực sẽ được tổ chức như: Hướng dẫn kỹ thuật may đo và thiết kế thời trang; hướng dẫn làm hoa nghệ thuật bằng giấy và vải lụa; sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản”; sinh hoạt chuyên đề giáo dục sức khỏe “Bí mật để sống lâu, sống khỏe, sống có ích”...

N. Anh

 

.
.
;
.
.