Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên

Cập nhật lúc 22:16, Thứ Hai, 05/09/2011 (GMT+7)

(ĐN)-  Đó là một trong những nội dung được đặc biệt nhấn mạnh trong kế hoạch số 35 của Ban TVTU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
Theo kế hoạch này, Ban TVTU xác định và đề ra 8 nội dung cụ thể cần thực hiện, bao gồm: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; xác định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng; tiếp tục triển khai việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...                                                                                           

Như Ái
.
.
;
.
.