Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Tư, 04/01/2012 (GMT+7)

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường) Nguyễn Thế Đồng đã cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, ngày 4-1. Theo đó, Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành rà soát, quan trắc môi trường và từng bước xử lý các cơ sở nhập phế liệu; cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và Sài Gòn, Đồng Nai; cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản; cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tổng cục Môi trường cũng tiếp tục triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát phát thải hóa chất độc hại; kiểm soát ô nhiễm không khí, nước và đất...; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, bảo vệ môi trường các lưu vực sông.
 

TTXVN
 

.
.
;
.
.