Đại hội điểm chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Tư, 04/01/2012 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều ngày 4-1, tại hội trường Đoàn khối Dân chính Đảng, Ban chấp hành chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn (Đoàn khối Dân chính Đảng) đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014. Đây là chi đoàn được chọn tổ chức đại hội điểm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp sắp tới.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2009-2011, nhiệm kỳ 2012-2014 chi đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu 100% đoàn viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị; 100% đoàn viên thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hàng năm giới thiệu một điển hình thanh niên tiên tiến; duy trì đội tuyên truyền ca khúc cách mạng hoạt động có hiệu quả. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 7 thành viên, anh Trương Hải Thi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư.

Nga Sơn
 

.
.
;
.
.