Kiểm tra, phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 06/02/2012 (GMT+7)

Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) vừa phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tổ chức kiểm tra, phân loại về môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã tiến hành phân loại và trình UBND tỉnh công bố 20 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nâng tổng số cơ sở gây ô nhiễm môi trường lên 143 cơ sở.

Trong tổng số 143 cơ sở thuộc danh sách gây ô nhiễm môi trường nêu trên, hiện nay đã có 50 cơ sở khắc phục xong và được cấp Quyết định chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm. Các cơ sở còn lại đang trong quá trình khắc phục hoặc đang trong quá trình kiểm tra kết quả khắc phục ô nhiễm. Theo báo cáo từ các cơ sở, tính đến tháng 12-2011, tổng kinh phí đầu tư khắc phục ô nhiễm khoảng 1.038 tỷ đồng. Riêng các cơ sở chậm khắc phục, Sở TN-MT đã kiểm tra, đôn đốc và giao Thanh tra Sở tiến hành xử lý vi phạm đối với các cơ sở này.

TTXVN

.
.
;
.
.