Tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản

Cập nhật lúc 21:47, Thứ Tư, 01/02/2012 (GMT+7)

Phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng lý luận Trung ương diễn ra tại Hà Nội ngày 1-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hội đồng lý luận Trung ương cần tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng, nghiên cứu, giải đáp những vấn đề cấp bách đặt ra trong năm 2012.
Theo đó, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Hội đồng lý luận Trung ương bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng; nghiên cứu, giải đáp những vấn đề cấp bách đặt ra trong năm 2012. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lý luận trọng yếu; tăng cường việc hợp tác quốc tế, mở rộng hơn nữa quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới...
Được biết, trong năm 2011 Hội đồng lý luận Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh các hoạt động khoa học để kịp thời tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí.
Bên cạnh đó, đã thu hút được nhiều nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tổ chức nhiều hội thảo lớn về các chủ đề quan trọng, cấp thiết về Ðảng cầm quyền, về phương thức lãnh đạo của Ðảng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào việc tổng kết thành công một số vấn đề lý luận - thực tiễn, chuẩn bị các Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lý luận.

TTXVN
 

.
.
;
.
.